KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Články

Silicon Hill Dance Club

admin | 15. Květen 2009 | Ostatní - Buď první, kdo vloží komentář

If someone thinks that „going to dance“ is a matter only for high school, he would be set right quick at Strahov Houses. Students there attend to dance lessons of Standard and Latin American very often and with plesure.

This project began in winter term 2008 as a part of a student club Silicon Hill. Over 100 people came to see the first training lesson hence the original courses were divided into three groups: Beginners, Intermediate and Advanced. Each group has two lessons a week. All courses are led by an experienced pair – Pavel Vít with Kristina Zaslavska – in friendly atmosphere.

It´s hard to say who brings the idea to choose several pairs from each level and make choreography with which we could perform on the student ball of ČVUT. From the idea it was not a long way to establish a Silicon Hill Dance Club. After a few months of hard work a choreography called Red Devil´s Tango was born. This is a Latin formation for eight pairs which will gradually dance tango, cha-cha, samba and rumba.

plesove-choreografie

This choreography was quite succesfull hence our choaches came with an idea to take part in a competition. And as there are not dribblets at all, they chose the Czech republic Championship in ball formations, taking place in Chrudim May 1st 2009. 27 dance clubs from whole republic and even one foreign visitor (Dance Club from Žilina) arrived to this colourful town; together with 27 competitive choreographies. So the competition was high as well as ambitions of competitors. After „space exams“ beginning in early hours and where there was a possibility to tip a level of each club, the right competitive fever came on the stage. Dress rooms were full of hairsprays and face power… all over the place brushing hair, doing makeups, glueing eyelashes, cleaning shoes and of course, chaos. At the end all dancers were changed beyond recognition and ready for gala entrée of all groups. After that each show followed. Our Silicon Hill club enjoyed a lot his „five minutes of fame“ because we knew very well that after six month training we would be mad to think about prize. Our 24th place was pleasant surprise and we all left Chrudim with feeling of a good done job and full of new experiences.


Jak se tančí na Strahově

Kristýna Horáčková | 11. Květen 2009 | Ostatní - 3 komentáře

Pokud by si někdo myslel, že „chodit do tanečních“ je záležitostí maximálně střední školy, byl by na kolejích Strahov rychle vyveden z omylu. Tamější vysokoškoláci se standardnímu i latinskoamerickému tanci věnují často a s nadšením.

V zimním semestru 2008 se na Strahově v rámci studentského klubu Silicon Hill rozjel projekt taneční. Hned na první výukové hodině byl zaznamenán nečekaný zájem z řad studenstva (dorazilo přes 100 tancechtivých) a proto byly původně jednotné taneční kurzy rozděleny do tří skupin: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Každá skupina má dva tréninky týdně a všechny tyto kurzy vede ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře zkušený pár – Pavel Vít s partnerkou Kristinou Zaslavskou.

Těžko říct, čí to byl vlastně nápad, ale kdosi přišel s tím, že by se z těchto úrovní mohlo vybrat několik párů a nacvičit choreografii, se kterou bychom vystoupili na studentském plese ČVUT. Od nápadu nebylo daleko k realizaci a Taneční klub Silicon Hill byl na světě. Po pár měsících trénování se pak zrodila i choreografie s názvem Red Devil´s Tango. Jedná se o latinskoamerickou formaci pro osm párů, které postupně zatančí tango, chachu, sambu a rumbu.

plesove-choreografie

Předtančení mělo na plese úspěch a proto naši trenéři přišli s myšlenkou zkusit si s choreografií i zasoutěžit. A protože to nejsou žádní troškaři, vybrali hned napoprvé Mistrovství České republiky v plesových formacích, které se konalo 1. 5. 2009 v Chrudimi. Do tohoto malebného městečka se na prvního máje sjelo 19 tanečních klubů z celé republiky a dokonce i jeden zahraniční host (taneční škola ze Žiliny), dohromady s 27 soutěžními choreografiemi. Konkurence byla tudíž veliká a ambice všech přítomných taktéž. Po prostorových zkouškách, které probíhaly již od časných ranních hodin a na kterých již bylo možno posudit úroveň jednotlivých klubů, propukla ta pravá soutěžní horečka. Šatny účinkujících zaplnil aerosol ze sprejů na vlasy, vzduchem málem vířil pudr… všude se zkrátka česalo, líčilo, lepily se řasy, čistily se boty a celkově zavládl docela slušný chaos. Nakonec byly jednotliví tanečníci proměněni k nepoznání a perfektně nachystaní na slavnostní nástup všech skupin, po kterém už následovala přehlídka jednotlivých choreografií. Náš taneční klub si svých pět minut slávy i přes lehkou nervozitu příjemně užil, protože nám bylo jasné, že po půl roce společného tančení by bylo bláhové pomýšlet na výhru (obzvlášť v konkurenci formací, které profesionálně tančí několik let). Naše 24. místo nás tedy nakonec velice příjemně překvapilo a z Chrudimi jsme odjížděli s pocitem slušně odvedené práce a nabiti novými zážitky.

Kristýna Horáčková, tanečnice


Protančené střevíce

admin | 9. Květen 2009 | Projekty - 2 komentáře

Již bylo nesčetněkrát řečeno, že člověk je tvor společenský. Přiznejme si však, že studentské prostředí Strahova spíše inkliminovalo k večerům prosezeným u kompu, než k taneční zábavě. Plesová sezóna se týká i takové instituce jako je ČVUT, ať už se jedná o plesy studentské či reprezentativní, není na škodu umět i něco jiného pohyb na způsob šlapání zelí.

První myšlenka o uspořádaní strahovských tanečních se objevila počátkem října roku 2008. Pokud se najdou dostatečně aktivní lidé, dobrý nápad obvykle nemá daleko k realizaci. Ukázalo se, že po večerech lze použít velký sál ve školicím centru jako taneční parket. Díky poměrně dobrým studentským vztahům bylo v krátké době zajištěno nejen ozvučení sálu, lektoři i finanční podpora od klubu Silicon Hill. První lekce proběhla v pondělí 3. listopadu 2008 a organizátoři byli překvapeni nebývalým zájmem, do kurzu se zapsalo 44 párů, kterým se nemohlo pohodlně tančit. Tento fakt donutil organizátory rozdělit účastníky do tří kurzů podle jejich výkonnosti na začátečníky, pokročilé a extra pokročilé. Členové klubu Silicon Hill měli během zimního semestru účast na tanečních kurzech zcela zdarma a tyto večery pro ně byly příjemnou změnou. Pánové vytáhli své lakovky, kalhoty a košile, dámy měly slušivé společenské šaty a ladné křivky podtrhly botami s podpatkem. Studentská Unie pořádá tradiční ples, nejinak tomu bylo i letos a projektu se tak naskytla jedinečná příležitost, jak se veřejně prezentovat. Z vybraných účastníků se vykrystalizovala skupinka, která pod vedením lektorů pilně trénovala, aby se mohla blýsknout v tom nejlepším světle. 13. března 2009 se předtančení zdařilo. Pánové byli oblečeni v klasické černé, slečny se sladily do rudých šatů a tanci dodaly správný vášnivý náboj, když se před zraky publika vlnili do vášnivých latinskoamerických rytmů. Studenti v tancování našli nového koníčka, což mělo za následek vznik seskupení s názvem Taneční Klub Silicon Hill.

Od letního semestru jsou kurzy již zpoplatněny, zájem však neutichá a taneční se těší dobré návštěvnosti. Výuka probíhá pro začátečníky i pokročilé jednou týdně a členové TKSH mají tréninky dvakrát týdně, aby se mohli lépe připravit na reprezantaci klubu Silicon Hill na tanečních soutěžích. Aktuálně to bude soutěž Mistrovství ČR plesových formací, která se koná 1. května v Chrudimi, v překrásném novobarokním sále chrudimského Muzea. Každoročně se této soutěže účastní kolem třiceti plesových formací. Konkurence bude velká a boj o každé místo velice těžký.

Pavla Slezáková, PR Silicon Hill Pavel Vít, lektor


Bez drátů

Pavla Slezáková | 5. Květen 2009 | Síť - 3 komentáře

cisco-apHistorie počítačové sítě na Strahově sahá až do roku 1993, od této doby došlo k velkému rozvoji a s tím spojené obrovské investice do rozsáhlé infrastruktury. V současnosti se můžeme „chlubit“ moderní sítí, která je po technické stránce konkurence schopná s velkými komerčními instalacemi. Díky tomu můžeme poskytovat uživatelům (studentům ČVUT) špičkové podmínky pro jejich studium a intelektuální rozvoj. Síť klubu Silicon Hill propojuje všechny bloky strahovských kolejí, tedy při propojení deseti bloků se jedná přibližně o 4000 uživatelů, kterým je poskytována konektivita k internetu. Díky spolupráci se sdružením CESNET a VIC (Výpočetní a informační centrum ČVUT) je strahovská síť připojena do CESNETu 10Gbps spojem. Páteřní síť na Strahově je zajištěna 1Gbps spoji ke každému bloku. V současnosti jsou téměř všechny aktivní síťové prvky od společnosti Cisco Systems, která je absolutní leader na trhu.

Cílem kolejního klubu Silicon Hill je udržet na Strahově krok s nejmodernějšími technologiemi. Ne, že by klasickým „drátům“ již úplně odzvonilo, ale notebook je pro spoustu obyvatel Strahova již běžným standardem a bezdrátový přístup k síti se zkrátka k pohodlnému studiu hodí.

Myšlenka zřízení Wi-Fi se začala realizovat jako projekt již na počátku roku 2006. Během půl roku se na strahovských blocích objevily antény a bezdrátová síť fungovala na 802.11 standardech. Bohužel původní iniciátoři již strahovské koleje opustili a projekt začal chátrat.

Poměrně nedávno se mezi členy klubu Silicon Hill dala dohromady tzv. síťová skupinka, která si předsevzala, že krom pečování o stávající síť provede jakousi renesanci skomírajícího projektu Wi-Fi.

Z rozpočtu klubu bylo zakoupeno 25 kusů Access pointů. Studenti je ve svém volném čase namontovali do pečlivě vybraných míst. Jedná se o klubovnu v suterénu bloku 7, dále studovny i rýsovny na všech blocích, včetně některých zájmových místností. V současné chvíli již chybí pouze studovna na bloku 3. Ve zkušebním provozu ukázala „APéčka“, že lepší fungování budou vykazovat s tzv. kontrolerem – tento přístroj byl tedy zapůjčen a umožňuje síťové skupince pohodlonou správu bezdrátové sítě. Bezdrátové připojení k síti je opět funkční a to natolik, že přes Wi-Fi lze sledovat i digitální televizi ve strahovských hospůdkách.

Wi-fi je dostupná pro všechny členy klubu, stačí pouze zajít za svým blokovým registrátorem. Pak už uživatel může chytat bronz a být stále online, aniž by musel mezi bloky tahat síťový kabel.

Jiří Chaloupka, vedení sítě na Strahově
Pavla Slezáková, PR Silicon Hill


InstallFest 2009

| 2. Květen 2009 | Akce - Buď první, kdo vloží komentář

installfestPočátky InstallFestu spadají do devadesátých let v USA. Zkušení uživatelé GNU/Linux pomáhali méně zkušeným s instalací. Z takových akcí se postupně stávaly mnohem rozsáhlejší setkání a nakonec z toho vznikl instalační festival – tedy InstallFest. Akce tohoto typu měla takový potenciál, že se dostala i k nám. První InstallFest se konal v roce 1999 díky skupince nadšenců z klubu Silicon Hill a byly položeny základy populární tradice. Zájem v dalších letech rostl, protože byly přidány přednášky s velmi širokým záběrem od instalace aplikací v GNU/Linuxu, konfigurace systému, přes představení open source aplikací, až po kompilování linuxového jádra. InstallFest si po řadu let udržoval špičkovou kvalitu a stal se tak jednou z nejvýznamnějších akcí takového zaměření v ČR. Ve spolupráci s AVC vznikly hodiny záznamů přednášek, které jsou stále ke shlédnutí na internetu.

Díky tomu, že původním organizátorům došel volný čas k opětovnému uspořádání tak rozsáhlého festivalu, byla v roce 2005 tradice, i přes četné ohlasy veřejnosti, přerušena. Fanoušci zpočátku plakali, další rok už jenom sem tam zasmrkali a nakonec se na strahovský InstallFest úplně zapomnělo. Až jednoho krásného dne (popravdě bylo neskutečně hnusně , ale to nezní tak hezky), se takhle vzbudil Pavel a řekl si: “ A dost! Ten InstallFest bude, i kdybych se z toho měl…osypat!?!” . Stačilo, aby se k němu přidali 2 lidé(Martin a Radim) a vznikl organizační tým InstallFestu 2009. Ačkoli bylo zažádáno o finanční podporu ze Studentské Grantové Soutěže v poslední možný termín, ČVUT prostředky pro zorganizování poskytlo(i když jenom polovinu). S plánováním a prvotními přípravami se začalo v listopadu 2008. Velkou výhodou bylo, že za organizačním týmem stál celý klub Silicon Hill s předsedou v čele, a proto mohl být Installfest 2009 uspořádán ve školicím centru klubu.

Oproti roku 2005 se situace v oblasti GNU/Linuxu změnila. Není již tolik třeba řešit problémy s instalací, tato část programu byla tedy vypuštěna a pozornost byla soustředěna spíše na přednášky a workshopy. Byli kontaktováni hráči světového významu v oblasti otevřených technologií jako Novell, Red Hat a Sun Microsystems. Pozvání přijali také přednášející z českých firem. Osloveni byli samozřejmě i studenti, kteří se vždy rádi podělí o své znalosti. Ve finále bylo přichystáno 16 přednášek, že se až zdálo, že 2 víkendové dny jsou málo. Program byl koncipován tak, aby si každý přišel na své. Návštěvníci si mohli přijít pro podrobné informace o souborovém systému ZFS a nebo se dozvědět, jak „pařit“ hry na Linuxu. Některé přednášky byly doplněny workshopem, kde si zájemci v počítačových učebnách mohli pod vedením lektora znalosti „osahat“. V neděli byl na pořadu dne také turnaj o ceny v počítačových hrách, při kterých bylo možné nechat odpočinout mozkové závity. Organizátoři vyšli vstříc i lidem, kteří by náhodou nebyli uspokojení obsahem přednášek a přichystali Linuxovou poradnu, kde zkušení borci z firmy Novellu a klubu Silicon Hill odpovídali na libovolné otázky. Záznam všech přednášek a některých workshopů by měl být brzy zveřejněn na webu AVC. Velmi důležitá byla také FestParty v jedné ze Strahovských restaurací. Po náročné sobotě jsme všichni potřebovali uhasit žízeň a probrat současnost a budoucnost InstallFestu. Jinak než u piva by to samozřejmě nešlo.

Vždy na závěr programu byli odměněni návštěvníci, kteří vyplnili anketu s podněty k vylepšení Installfestu do dalších let. Za ceny děkujeme rektorátu ČVUT, klubu Silicon Hill, firmám Active 24 a Computer Press.

Nutno dodat, že Installfest mohli navštívit také zájemci ze vzdálenějších koutů republiky, neboť organizátoři zajišťovali také ubytování ve spolupráci se SÚZ.

Když se nyní ohlížím za InstallFestem, musím konstatovat, že jsem spokojený. Akce se nám povedla. Přilákala téměř 200 návštěvníků. Ukázala světu, a hlavně nám samotným, že dokážeme odvést pořádný kus práce. Doufám, že v budoucnu již další výpadky InstallFestu nebudou a vždy budeme mít dostatek akčních lidí, kteří se budou chtít naučit kupu věcí, trochu si máknout a zorganizovat tuto úžasnou akci.

Na úplný konec bych rád doplnil pár závěrů z ankety. Naprostá většina návštěvníků byla s InstallFestem spokojena po všech stránkách. Velmi nás samozřejmě potěšilo, že se nám podařilo poskládat zábavný a přínosný program a že organizace proběhla bez znatelných problémů. To že v našem prostředí akce jako InstallFest chyběla dokazuje to, že kromě studentů se k nám přišli podívat také lidé, kteří už mají dávno dostudováno. Velmi cenné jsou odpovědi, kde nám návštěvníci poskytly nápady na témata přednášek, které by uvítali v dalších ročnících. Podle všeho příští InstallFest nebude festival víkendový, ale 14 denní.

Za tým organizátorů Radim Roška


PARTNEŘI