ČLÁNKY / FOTKY / AKCE
Závěrečná bloková hra
Již tradičně při příležitosti narozenin Klubu se koná závěrečná Bloková hra letního semestru. Všechny informace včetně pravidel najdeš na wiki nebo na našem facebooku.
17.5.2023
Narozeniny klubu
Oslava 25. narozenin klubu Silicon Hill.
17.5.2023
4. Bloková hra
Všechny informace včetně pravidel najdeš na wiki nebo na našem facebooku.
27.4.2023
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem volby na...
7.4.2023 | Celý článek
Spouštíme nový kurz programování v Pythonu pro začátečníky! Tento kurz ti poskytne základy programování a naučí...
17.3.2023 | Celý článek
Opět jsme otevřeli kurz programování v C++ pro začátečníky! Pokud máš zájem naučit se programovat v...
12.3.2023 | Celý článek

KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Členství

Členem klubu se může stát student vysoké školy bydlící na kolejích Strahov, případně další osoby, které splňují podmínky členství Studentské unie ČVUT.

Členem se staneš po registraci a zaplacení základního členského příspěvku. Registrace probíhá u registrátorů na jednotlivých blocích. Napsat jim můžeš na e-mail adminX@sh.cvut.cz, kde X je číslo bloku, na kterém bydlíš. Podpisem registračního formuláře souhlasíš s interními předpisy a stáváš se členem klubu Silicon Hill a tedy i občanského sdružení Studentská unie ČVUT.

Správa členství

Pro správu členství používáme informační systém klubu Silicon HIll – https://is.sh.cvut.cz, kde se můžeš předregistrovat. Po přihlášení zjistíš, zda už dorazila tvá platba, nastavení tvých síťových zařízení a další informace týkající se tvého členství. V případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktuj registrátora na tvém bloku nebo kancelář klubu.

Členské příspěvky a služby

Výši a platnost členských příspěvků schvaluje Představenstvo klubu Silicon Hill. Aktuální výši nejjednodušeji zjistíš v Kalkulátoru členských příspěvků. Během platby je třeba zvýšené opatrnosti u specifického symbolu, kterým by vždy mělo být tvoje UID a variabilního symbolu, který identifikuje typ příspěvku.

UID není osobní číslo ČVUT, ale číslo člena v rámci klubu Silicon Hill, které ti bylo přiděleno při registraci.

Příspěvky se platí výhradně bezhotovostně na účet klubu (č. 99914020/2010 – Fio banka). Pakliže nemáš přístup k elektronickému bankovnictví doporučujeme platbu složenkou na libovolné pobočce České pošty, případně platbu vkladem na náš účet na libovolné pobočce Fio banky.

Vzhledem k nemalým investicím v historii jsou některé služby klubu podmíněny vlastním členským příspěvkem, pro využívání těchto služeb je třeba mít příslušné členství. V každém případě jsou veškeré služby klubu určeny pouze pro členy a proto je vždy nutné mít aktivní Základní členství.

Služba Závisí na Částka
Základní členství
200.0 Kč
Síťové členství
Základní členství 600.0 Kč
Sportovní členství
sport.siliconhill.cz
Základní členství 1000.0 Kč
Fotoateliér
wiki.sh.cz/klub/projekty/fotoatelier
Základní členství 500.0 Kč
Hudebny
hudebna.siliconhill.cz
Základní členství 500.0 Kč
Autodesk - začátečník
autodesk.siliconhill.cz
Základní členství 500.0 Kč
Autodesk - pokročilý
autodesk.siliconhill.cz
Základní členství 1000.0 Kč
Taneční - jednotlivec
wiki.sh.cvut.cz/klub/projekty/tanecni
Základní členství 400.0 Kč
Taneční - pár
wiki.sh.cvut.cz/klub/projekty/tanecni
Základní členství 800.0 Kč

Splatnost příspěvků a termíny placení

  • První pololetí trvá od 1. 1. do 30. 6. a na první pololetí lze platit od 1. 1. do 30. 6. Služby zůstávají v platnosti následující 3 měsíce po skončení pololetí (do 30. 9.).
  • Druhé pololetí trvá od 1. 7. do 31. 12. a na druhé pololetí lze platit od 1. 7. do 31. 12. Služby zůstávají v platnosti následující 2 měsíce po skončení pololetí (do 28. 2.).

Vracení příspěvků a chybné platby

V případě, že částka platby je správná a chyba je pouze ve VS, nebo SS, platbu není třeba zasílat znova, stačí požádat registrátora z tvého bloku o její přiřazení k tvému účtu.

V případě, že je chybná i částka, musíš zaslat platbu znova a správně, o vrácení staré platby je potřeba si zažádat.

O vracení členského příspěvku je možné zažádat do 14 dnů od jeho data připsání na náš účet, nejpozději však do 14 dnů před koncem příslušného kalendářního pololetí a vrácení se nevztahuje na službu, na kterou máš BAN.

Příspěvky vracíme pouze bezhotovostně. V případě hotovostní platby příspěvku je třeba uvést číslo bankovního účtu, na který se má příspěvek vrátit.

Pro více informací kontaktujte Kancelář.

PARTNEŘI