Články

Fotografickou soutěž – „Letní večer na Strahově“

Pavla Slezáková | 17. Červen 2009 | Ostatní - Buď první, kdo vloží komentář

Sekce PR vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „Letní večer na Strahově“.

strahov_leto

Fotografie zasílejte jako soubor *.jpg, *.jpeg s minimálním rozměrem 600 pixelů v libovolném formátu na pr@lists.sh.cvut.cz do 31. srpna.

Zaslané soutěžní snímky budou během září vyvěšené na webu a necháme anonymně hlasovat o vítězi, který získá poukázku na 200 Kč do restaurace Petřín a k tomu dárkový balíček od Klubu Silicon Hill.

Pavla Slezáková


Silicon Hill Dance Club

admin | 15. Květen 2009 | Ostatní - Buď první, kdo vloží komentář

If someone thinks that „going to dance“ is a matter only for high school, he would be set right quick at Strahov Houses. Students there attend to dance lessons of Standard and Latin American very often and with plesure.

This project began in winter term 2008 as a part of a student club Silicon Hill. Over 100 people came to see the first training lesson hence the original courses were divided into three groups: Beginners, Intermediate and Advanced. Each group has two lessons a week. All courses are led by an experienced pair – Pavel Vít with Kristina Zaslavska – in friendly atmosphere.

It´s hard to say who brings the idea to choose several pairs from each level and make choreography with which we could perform on the student ball of ČVUT. From the idea it was not a long way to establish a Silicon Hill Dance Club. After a few months of hard work a choreography called Red Devil´s Tango was born. This is a Latin formation for eight pairs which will gradually dance tango, cha-cha, samba and rumba.

plesove-choreografie

This choreography was quite succesfull hence our choaches came with an idea to take part in a competition. And as there are not dribblets at all, they chose the Czech republic Championship in ball formations, taking place in Chrudim May 1st 2009. 27 dance clubs from whole republic and even one foreign visitor (Dance Club from Žilina) arrived to this colourful town; together with 27 competitive choreographies. So the competition was high as well as ambitions of competitors. After „space exams“ beginning in early hours and where there was a possibility to tip a level of each club, the right competitive fever came on the stage. Dress rooms were full of hairsprays and face power… all over the place brushing hair, doing makeups, glueing eyelashes, cleaning shoes and of course, chaos. At the end all dancers were changed beyond recognition and ready for gala entrée of all groups. After that each show followed. Our Silicon Hill club enjoyed a lot his „five minutes of fame“ because we knew very well that after six month training we would be mad to think about prize. Our 24th place was pleasant surprise and we all left Chrudim with feeling of a good done job and full of new experiences.


Jak se tančí na Strahově

Kristýna Horáčková | 11. Květen 2009 | Ostatní - 3 komentáře

Pokud by si někdo myslel, že „chodit do tanečních“ je záležitostí maximálně střední školy, byl by na kolejích Strahov rychle vyveden z omylu. Tamější vysokoškoláci se standardnímu i latinskoamerickému tanci věnují často a s nadšením.

V zimním semestru 2008 se na Strahově v rámci studentského klubu Silicon Hill rozjel projekt taneční. Hned na první výukové hodině byl zaznamenán nečekaný zájem z řad studenstva (dorazilo přes 100 tancechtivých) a proto byly původně jednotné taneční kurzy rozděleny do tří skupin: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Každá skupina má dva tréninky týdně a všechny tyto kurzy vede ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře zkušený pár – Pavel Vít s partnerkou Kristinou Zaslavskou.

Těžko říct, čí to byl vlastně nápad, ale kdosi přišel s tím, že by se z těchto úrovní mohlo vybrat několik párů a nacvičit choreografii, se kterou bychom vystoupili na studentském plese ČVUT. Od nápadu nebylo daleko k realizaci a Taneční klub Silicon Hill byl na světě. Po pár měsících trénování se pak zrodila i choreografie s názvem Red Devil´s Tango. Jedná se o latinskoamerickou formaci pro osm párů, které postupně zatančí tango, chachu, sambu a rumbu.

plesove-choreografie

Předtančení mělo na plese úspěch a proto naši trenéři přišli s myšlenkou zkusit si s choreografií i zasoutěžit. A protože to nejsou žádní troškaři, vybrali hned napoprvé Mistrovství České republiky v plesových formacích, které se konalo 1. 5. 2009 v Chrudimi. Do tohoto malebného městečka se na prvního máje sjelo 19 tanečních klubů z celé republiky a dokonce i jeden zahraniční host (taneční škola ze Žiliny), dohromady s 27 soutěžními choreografiemi. Konkurence byla tudíž veliká a ambice všech přítomných taktéž. Po prostorových zkouškách, které probíhaly již od časných ranních hodin a na kterých již bylo možno posudit úroveň jednotlivých klubů, propukla ta pravá soutěžní horečka. Šatny účinkujících zaplnil aerosol ze sprejů na vlasy, vzduchem málem vířil pudr… všude se zkrátka česalo, líčilo, lepily se řasy, čistily se boty a celkově zavládl docela slušný chaos. Nakonec byly jednotliví tanečníci proměněni k nepoznání a perfektně nachystaní na slavnostní nástup všech skupin, po kterém už následovala přehlídka jednotlivých choreografií. Náš taneční klub si svých pět minut slávy i přes lehkou nervozitu příjemně užil, protože nám bylo jasné, že po půl roce společného tančení by bylo bláhové pomýšlet na výhru (obzvlášť v konkurenci formací, které profesionálně tančí několik let). Naše 24. místo nás tedy nakonec velice příjemně překvapilo a z Chrudimi jsme odjížděli s pocitem slušně odvedené práce a nabiti novými zážitky.

Kristýna Horáčková, tanečnice


PARTNEŘI