KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Články

Nařízení předsedy pro obnovení aktivit klubu po koronavirové krizi 3

Jakub Rubáš | 2. Červenec 2020 | Klub - 1 komentář
Předseda klubu Silicon HIll vydal dne 2. 7. 2020 nařízení předsedy NP2020-8 v následujícím znění.

S okamžitou účinností:
 •  Zrušuji nařízení předsedy NP2020-3 a NP2020-4 v plném rozsahu. Nově tedy zrušuji:
  • pozastavení provozu blokových posiloven na blocích 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 a boulderu na bloku 2,
  • pozastavení prezenční výuky vzdělávací sekce,
  • pozastavení tanečních lekcí,
  • omezení počtu osob v místnostech spravovaných klubem,
  • zvýšení maximálního počtu povolených rozhraní pro připojení do sítě (tedy nadále opět dle IP Pravidla užívání sítě klubu Silicon Hill, čl. 5, odst. 2 písm. b pro uživatele jedno rozhraní ethernet a tři bezdrátová).
 • Zrušuji horní limit účastníků akcí organizovaných klubem nebo v jeho prostorech definovaný v nařízení předsedy NP2020-6. 
 •  Provoz blokových posiloven podmiňuji zvýšenými hygienickými opatřeními definovanými na intranetu vedoucím sekce sport [1].
Připomínám, že nadále platí omezení definovaná vládou ČR, a ta jsou tomuto nařízení předsedy nadřazená [2]. V případě zájmu o znalost jejich aplikace v rámci konkrétní aktivity klubu Silicon Hill doporučuji členům kontaktovat vedoucího dané sekce, případně kancelář klubu [3]. Při zjištění porušování nařízení bude danému členovi udělen ban na základní členství.

[1] -- https://intranet.sh.cvut.cz/klub:sport:block_gyms
[2] -- https://bit.ly/3eIbovD
[3] --  https://siliconhill.cz/pages/kontakt


PARTNEŘI