KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Články

Změna členských příspěvků

Alena Brožová | 12. Září 2023 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Po poměrně dlouhé době se změnily členské příspěvky do klubu Silicon Hill, nejen jejich názvy, ale také výše. Pro tento krok se rozhodlo představenstvo z toho důvodu, že příspěvky se už více než 10 let neměnily a náklady klubu stále rostou. Dalším důvodem je také přenositelnost členství v rámci SU ČVUT (pozn. ostatní kolejní kluby své členství taky měnily).

Nové členské příspěvky jsou tedy následující: 
Základní členství: 200 Kč 
Rozšířené členství: 800 Kč 
Sportovní členství: 1500 Kč 
Fotoateliér: 500 Kč
Hudebny: 500 Kč 
Taneční – jednotlivec: 400 Kč
Taneční – pár: 800 Kč

V rámci Základního členství získáváte status člena klubu a možnost aktivně se podílet na projektech klubu, klubovou e-mailovou adresu, nárok na využívání blokových posiloven, zapůjčení výčepního zařízení či grilovacího centra.

Rozšířené členství přidává například připojení do klubové sítě, ve které provozujeme služby typu git, shell, mbox a další. Současně získáte možnost podílet se na projektech klubu, které aktivně tyto služby využívají, například SHerna nebo 3D Tisk. 

Sportovní členství umožňuje navštěvovat fitcentrum Silicon Gym s profesionálním fitness vybavením, velkými prostory včetně vlastního sociálního zázemí, maséry a skupinovymi lekcemi jako například box. 

Více o členstvích na našem webu (zde) nebo v isu (zde).


Doplňovací Volby do představenstva klubu

Martin Slávik | 7. Duben 2023 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem volby na na pozici v představenstvu a to:

po oznámení rezignace (doplňovací volby)
• zástupce bloku 8

Na pozici připadá 1 mandát s funkčním obdobím od 28. 4. 2023 do 31. 12. 2024.


Harmonogram voleb
07. 4.9. 4. 2023 Vyhlášení
10. 4.12. 4. 2023 Přihlašování kandidátů
13. 4.14. 4. 2023 Volební kampaň (23. 11. Diskuze s kandidáty)
15. 4.17. 4. 2023 Elektronické hlasování
18. 4.20. 4. 2023 Urnové hlasování
21. 4.27. 4. 2023 Doba vyhlášení výsledků
22. 4. 2023 Ohlášení předběžných výsledků
        24. 4. 2023 Uzávěrka podávání stížností 
        27. 4. 2023 Vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupce bloku nalezneš ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhej obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf

Předsedou klubu byl zvolen Martin Slávik

Michal Kochman | 8. Listopad 2022 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář

Novým předsedou klubu byl zvolen Martin Slávik

-------
Silicon Hill je největším klubem Studenstké unie ČVUT, který čítá více než 4 000 členů. V rámci své činnosti zastřešuje velmi rozmanité aktivity – od správy počítačové sítě, přes organizaci různých konferencí a společenských akcí až například po provoz vzdělávacích akademií či fitcentra. Náš klub má roční rozpočet přes 7 milionů korun a na aktivitách se podílí téměř 260 aktivních studentů. Stručně řečeno – podobná studenty řízená organizační struktura u nás prostě není.

Aktuální předseda na svou pozici rezignoval a místopředseda podle domluvy s členy představenstva v souladu s předpisy klubu svolal řádnou schůzi představenstva za účelem volby nového na 14. 11. 2022 20:00. Dvouleté funkční období začne po jmenování do funkce prezidentkou SU.

Pracovní náplň předsedy:

 • specifikace cílů klubu
 • řízení klubu a vedení týmu manažerů, zodpovídajících za jednotlivé sekce organizační struktury
 • rozhodování na úrovní strategického a operativního řízení
 • spolupráce a jednání se SÚZ, ČVUT a dalšími partnery
 • vedení představenstva klubu
 • schvalování čerpání prostředků klubu v souladu s rozpočtem
 • zodpovědnost za fungování klubu
 • více o pozici předsedy naleznete ve Stanovách klubu, případně Stanovách SU ČVUT

Profil ideálního kandidáta:

 • člen klubu Silicon Hill, bydlící na kolejích, student ČVUT
 • schopnost vést a motivovat tým
 • chce kormidlovat velký klub
 • organizační a komunikační schopnosti
 • zodpovědnost za fungování klubu
 • chuť na sobě pracovat, vyvíjet se, učit se

Nabízíme:

 • unikátní možnost vyzkoušet si vedené rozsáhlé organizační struktury
 • zkušenosti, které se velmi těžce získávají v pracovním procesu
 • zázemí klubu
 • velkou výzvu
 • studentský kolektiv
 • spoustu zábavy a přátel
 • jisté ubytování na koleji

Volba předsedy proběhne schůzi představenstva dle Jednacího řádu dne 14. 11. 2022 od 20:00 (čas začátku schůze). Návrhy na předsedu může podat kterýkoliv účastník schůze. Navržený kandidát musí potvrdit souhlas se svou kandidaturou. Kandidát, který je navržen musí být na volbě osobně přítomen.

Pokud máte ke své kandidatuře jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím na mail vedeni@siliconhill.cz a do předmětu uveďte klíčové slovo [Kandidatura].


Volby do představenstva klubu

Vladislav Šulc | 8. Listopad 2022 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem  volby na na pozici v představenstvu a to: 

Končící mandát

• zástupce bloku 2
• zástupce bloku 4
• zástupce bloku 6
• zástupce bloku 8
• zástupce bloku 10
• celoklubový zástupce 2
• celoklubový zástupce 4


Na každou pozici připadá 1 mandát s funkčním obdobím od 1. 1. 2023 do
31. 12. 2024.


Dále pak po oznámení rezignace následující


• zástupce bloku 3
• zástupce bloku 7
• zástupce bloku 9


Na každou pozici připadá 1 mandát s funkčním obdobím od 1. 1. 2023 do
31. 12. 2023.


Harmonogram voleb 

09. 11. – 10. 11. 2022 Vyhlášení

11. 11. – 20. 11. 2022 Přihlašování kandidátů 

21. 11. – 27. 11. 2022 Volební kampaň (23. 11. Diskuze s kandidáty)

28. 11. – 04. 12. 2021 Elektronické hlasování 

05. 12. – 08. 12. 2022 Urnové hlasování 

09. 12. – 15. 12. 2022 Doba vyhlášení výsledků 

        09. 12. 2022 Ohlášení předběžných výsledků 

        11. 12. 2022 Uzávěrka podávání stížností 

        15. 12. 2022 Vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhejte obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu

[1] -

[2] -

Vyhlášení doplňovacích voleb na pozici Zástupce B8

Vladislav Šulc | 27. Duben 2022 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář

Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby na neobsazenou pozici v představenstvu a to: 

• zástupce bloku 8 -- mandát od 19.5.2022 do 31.12.2022

 

Harmonogram voleb

 

27. 4. 2022                                    -- vyhlášení voleb

30. 4. 2022     -   2. 5. 2022          --  přihlašování kandidátů

  3. 5. 2022     -   4. 5. 2022          -- volební kampaň

  5. 5. 2022     -   7. 5. 2022          -- elektronické hlasování

  8. 5. 2022     - 11. 5. 2022          -- urnové hlasování

12. 5. 2022     - 18. 5. 2022          -- vyhlášení výsledků


 12. 5. 2022 -- vyhlášení předběžných výsledků

 14. 5. 2022 -- uzávěrka podávání stížností na průběh

 18. 5. 2022 -- vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhejte obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdfVyhlášení doplňovacích voleb na pozici Zástupce B11&12

Vladislav Šulc | 8. Únor 2022 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby na neobsazenou pozici v představenstvu a to: 

• zástupce bloku 11 a 12 -- mandát od 1.3.2022 do 31.12.2023 

Harmonogram voleb 

9. 2. 2022  -- vyhlášení voleb

12. 2. 2022 - 14. 2. 2022 --  přihlašování kandidátů

15. 2. 2022 - 16. 2. 2022 -- volební kampaň

17. 2. 2022 - 19. 2. 2022 -- elektronické hlasování

20. 2. 2022 - 22. 2. 2022 -- urnové hlasování

23. 2. 2022 -   1. 3. 2022 -- vyhlášení výsledků

 

23. 2. 2022 -- vyhlášení předběžných výsledků

25. 2. 2022 -- uzávěrka podávání stížností na průběh

1. 3. 2022 -- vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhejte obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu

[1] -

[2] -

Vyhlášení doplňovacích voleb do představenstva klubu

Vladislav Šulc | 7. Leden 2022 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem řádné volby na neobsazené pozice v představenstvu a to:

• celoklubový zástupce 4 -- mandát od 7.2.2022 do 31.12.2022

• zástupce bloku 11 a 12 -- mandát od 7.2.2022 do 31.12.2023


Harmonogram voleb:

7. 1. 2022 -- vyhlášení voleb
10. 1. 2022 - 15. 1. 2022 --  přihlašování kandidátů
16. 1. 2022 - 22. 1. 2022 -- volební kampaň
23. 1. 2022 - 27. 1. 2022 -- elektronické hlasování
28. 1. 2022 - 31. 1. 2022 -- urnové hlasování
1. 2. 2022 - 7. 2. 2022 -- vyhlášení výsledků

     1. 2. 2022-- vyhlášení předběžných výsledků
     3. 2. 2022 -- uzávěrka podávání stížností na průběh
     7. 2. 2022 -- vyhlášení konečných výsledků

Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhejte obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf

Hledá se předseda klubu Silicon Hill

Anna Jeřábková | 30. Listopad 2021 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář

Silicon Hill je organizace o více než 4 000 členech. Organizace, která zastřešuje velmi rozmanité aktivity – od správy počítačové sítě, přes organizaci různých konferencí a společenských akcí až například po provoz vzdělávacích akademií či fitcentra. Náš klub má roční rozpočet přes 7 milionů korun a na aktivitách se podílí téměř 260 aktivních studentů. Stručně řečeno – podobná studentská organizace u nás prostě není.

Aktuální předseda na svou pozici rezignoval a s pomocí Kontrolní komise SU byla vyhlášena volba nového předsedy na příštím mimořádném zasedání představenstva 1. 12. 2021. Funkční období začne po zvolení do funkce na představenstvu klubu.

Pracovní náplň předsedy:

 • specifikace cílů organizace
 • řízení organizace a vedení týmu manažerů, zodpovídajících za jednotlivé sekce organizační struktury
 • rozhodování na úrovní strategického a operativního řízení
 • spolupráce a jednání se SÚZ, ČVUT a dalšími partnery
 • vedení představenstva klubu
 • schvalování čerpání prostředků klubu v souladu s rozpočtem
 • zodpovědnost za fungování organizace
 • více o pozici předsedy naleznete ve Stanovách klubu, případně Stanovách SU ČVUT

Profil ideálního kandidáta:

 • člen klubu Silicon Hill, bydlící na kolejích, student ČVUT
 • schopnost vést a motivovat tým
 • chce kormidlovat velkou studentskou organizaci
 • organizační a komunikační schopnosti
 • zodpovědnost
 • chuť na sobě pracovat, vyvíjet se, učit se

Nabízíme:

 • unikátní možnost vést velkou organizaci
 • zkušenosti, které se velmi těžce získávají v pracovním procesu
 • zázemí klubu
 • velkou výzvu
 • studentský kolektiv
 • spoustu zábavy a přátel
 • jisté ubytování na koleji

Volba předsedy proběhne na online schůzi představenstva dle Jednacího řádu 1. 12. 2020 od 20:00. Kandidátky, které by měly obsahovat alespoň popis kandidáta, volební program a souhlas s kandidaturou zašlete na adresy vedeni@sh.cvut.cz a klub@sh.cvut.cz do 1. 12. 2020 19:00, případně i na začátku mimořádné schůze představenstva s bodem volby předsedy

Pokud máte ke své kandidatuře jakýkoliv dotaz, obraťe se prosím na mail vedeni@siliconhill.cz a do předmětu uveďte klíčové slovo [Kandidatura].


Volby do představenstva klubu

Viktor Bohuněk | 15. Listopad 2021 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem řádné volby na tyto pozice:
• zástupce bloku 3
• zástupce bloku 5
• zástupce bloku 7
• zástupce bloku 9
• zástupce bloku 11 a 12
• celoklubový zástupce 1
• celoklubový zástupce 3.
Na každou pozici připadá 1 mandát s funkčním obdobím od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Představenstvo je nejvyššı́m orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančnı́mi prostředky. Členstvı́ v představenstvu tedy nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete na wiki nebo vám je poskytnou stávajı́cı́ členové představenstva.

Detailní průběh voleb a další informace o nich můžete získat na portále voleb (https://volby.sh.cvut.cz/).

Řešení členských příspěvků v uplynulém 2. pololetí roku 2020

Viktor Bohuněk | 14. Únor 2021 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
V minulém týdnu byla na schůzích Představenstva klubu Silicon Hill řešena otázka členských příspěvků za 2. pololetí roku 2020. Celý problém vznikl kvůli omezení běžného života na kolejích z důvodů boje proti epidemii COVID-19. Také nedošlo k zahájení prezenční výuky a mnoho aktivit klubu bylo přímo zakázáno nebo zásadně omezeno nařízením Vlády České republiky nebo příkazem ředitele Správy účelových zařízení ČVUT. Vzhledem k tomu, že tento stav trval více než 3 měsíce v rámci 2. pololetí roku 2020, rozhodlo se představenstvo následovně:
 • členské příspěvky za sportovní členství, hudebny a fotoateliér budou plošně odpuštěny všem členům, kteří měli tato členství zaplacena v 2. pololetí roku 2020 nebo měli tato členství převedena z 1. pololetí roku 2020. Členské příspěvky budou těmto členům odpouštěny do doby, než budou moci využívat výhod plynoucích z těchto členství alespoň 10 týdnů v daném pololetí,
 • členské příspěvky za základní členství neodpouštět ani nevracet, protože nelze zpětně zjistit, zda byly výhody plynoucí ze základního členství nečerpány,
 • členské příspěvky za síťové členství neodpouštět ani nevracet, protože nelze využít data z monitorovacích systémů k účelu stanovení hranice mezi čerpáním a nečerpáním výhod z něj plynoucích. Navíc dle názoru představenstva neexistovala na straně klubu překážka v čerpání výhod plynoucích z tohoto členství.

PARTNEŘI