KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Články

Vyhlášení doplňovacích voleb

Michal Kochman | 15. Leden 2024 | Klub - Buď první, kdo vloží komentářPředseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby na tyto pozici:

  • zástupce bloku 11


Na pozici připadá 1 mandát s funkčním obdobím od 2. 3. 2024 do 31. 12. 2025. 


Harmonogram voleb 
• 15. 1. – 19. 1. 2024 – vyhlášení voleb
• 20. 1. – 29. 1. 2024 – přihlašování kandidátů
• 30. 1. – 8. 2. 2024 – volební kampaň
• 9. 2. – 18. 2. 2024 – elektronické hlasování
• 19. 2. – 21. 2. 2024 – urnové hlasování
• 22. 2. – 2. 3. 2024 – vyhlášení výsledků

    • 22. 2. 2024 Ohlášení předběžných výsledků 

    • 24. 2. 2024  Uzávěrka podávání stížností 

    • 2. 3. 2024 Vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupce bloku nalezneš ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhej obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf

PARTNEŘI