KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Rozhovor s Ing. Zdeňkem Zmrzlíkem

Ing. Zdeněk Zmrzlík předává mediale, zdroj: Bc. David Holý

Ing. Zdeněk Zmrzlík předává mediale

1.Ve funkci ředitele SÚZ jste již nějaký ten rok. Jak se Vám spolupracuje se studenty v rámci různých akci typu SHOW, MEZI BLOKY nebo SOA?

Zpočátku mé funkce byla zřejmá jistá nedůvěra studentů (předchozí vedení SÚZ zcela ignorovalo komunikaci se zástupci studentů). Postupem času jsme si na sebe vzájemně zvykli a nyní bych řekl, že je spolupráce pokud né výborná, tak zcela jistě velmi dobrá. S novým vedením SU v čele s Tomášem je vidět, že SU zase začíná nabírat správné provozní otáčky. Samozřejmě, že mezi studenty a SÚZ budou vždy jisté třecí plochy (ceny ubytování, stravování a další), což je dáno samotným principem jednotlivých organizací. Jsem ale přesvědčen, že funkční a zdravá diskuze je nezbytně nutná pro pozitivní vývoj jak SU, tak SÚZ.

Spolupráce při akcích (Bowling, Studentský ples, SOA, Mezi Bloky apod.) je více než dobrá. Doufám, že to tak vnímá i SU. Oceňuji aktivní pomoc při řešení problémů (nepořádek, vystříkané hasičáky, atd.) Ke studiu nepatří jen škola a drcení, jsem si vědom toho, že významnou část doby studia tráví student mimo učebny a laboratoře. V této části chceme každému studentu vytvořit, ve spolupráci s SU, co nejlepší podmínky. Tedy podmínky
pro odpočinek, zábavu, relaxaci, samozřejmostí je uspokojení základních fyziologických potřeb (jídlo a v rámci možností kvalitní ubytování).

Výsledek je takový, že se budu snažit podporovat mimoškolní aktivity včetně materiálního,technického i finančního zabezpečení, jak jen budu moci.

2. Nedávno jste byl na dovolené. Kam rád jezdíte, máte oblíbené destinace?

Teď v Jáchymově – částečně se jednalo o léčebný pobyt. Dříve registrovaný fotbalista, takže i u mě platí staré pořekadlo „ sportem… „ . Jinak pokud to čas a zejména finance dovolí, tak 1 x za rok potápění, samozřejmě na amatérské úrovni – pokud to jde, tak nějaké pěkné exotické vody.

Novoroční bowling, zdroj: Bc. David Holý

Novoroční bowling

3. Co děláte ve volném čase, jaké máte koníčky?

Koníčky mám již řadu let stejné – myslivost, ryby, zahrádka u dcery, kolektivní sporty
(pokud není zrovna proti tělo) a jak to jen čas dovolí, tak si velice rád přečtu nějakou pěknou knihu – historii, literaturu faktu, scifi i fantasy. No a nyní přibyl nový koníček – devítiměsíční vnuk.

4. Také jste byl studentem vysoké školy, máte nějaký průšvih nebo veselou historku z této doby, na kterou rád vzpomínáte?

Vystudoval jsem dvě vysoké vojenské školy, kde to bylo trochu jiné, než je tomu dnes. Ale princip byl stejný, akorát jsme měli menší možnosti jak při výuce, tak i při zábavě. Něco veselého – už je to ale opravdu dávno. Tak třeba moje zkouška z fyziky v roce 1975 (zkoušející RNDr. Peňáz). Jedna ze zkouškových otázek se týkala teorie relativity, nějak mi to nešlo do hlavy. Na zkoušku jsem tedy šel s malým reproduktorem – kamarádi ve vedlejší místnosti měli vysílačku.Samozřejmě jsem tu otázku dostal. Tak mi to odvození nadiktovali ze skript doktora Peňáze, jak se říká i s „chlupama“. Na potítku jsem se připravil, všechno napsal a šel na to. Nemohl jsem však vědět, že je tam tisková chyba. Ovšemže to doktor
věděl. Koukal, kroutil hlavou… chvíli mi trvalo, než jsem ho přesvědčil. Potřeboval jsem tenkrát, z důvodu stipendia, výbornou. Dal mi ji, ale podotkl: Pane kolego, fyzika není jen a pouze o biflování, ale o logice a tvůrčím přístupu!!! (dodnes si myslím, že vysílačka v té době a navíc sestrojená vlastními silami byl určitě tvůrčí přístup, ale to jsem mu tehdy říci nemohl). Pochopte, že v tom roce byly vrcholem pomůcek studenta logaritmické tabulky, logaritmické pravítko. Mít kalkulačku, byl v té době opravdový luxus…

5. Blíží se zkouškové období, co byste popřál studentům?

Já říkám: „Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř!!“ Každý jsme jiný. Ten kdo dřel soustavně celý rok (to jsem já nikdy neuměl), může jít na zkoušky třeba bez přípravy. No a ti ostatní, tzv. nárazovci se musí holt začít učit… (žádné švindly samozřejmě nepodporuji ). Ale pro obě skupiny platí: Nic nepřehánět a vždy i ve zkouškovém aspoň na chvíli vypnout
a snažit se odreagovat (sport, partner, zábava a občasná návštěva restauračního zařízení neuškodí). Hlavně nic nebrat tragicky.V nejhorším si to studium trochu prodloužím.

v Beltémské kapli, zdroj: Bc. David Holý

v Betlémské kapli

6. Kdybyste jel na pustý ostrov, jaké tři věci byste si vzal s sebou a proč?

Nůž, zápalky, háček, vlasec na ryby, slaměný klobouk a vlastní ženu. No, když tak o tom přemýšlím, tak pro možnost nějakého delšího přežití, nejlépe sebe i ženu o 30 let mladší, jinak bychom asi byli bez šance.

Děkuji za rozhovor,
Zmrzlík


Pavla Slezáková | 5. Květen 2011 | Rozhovory

Komentáře k článku

Polya 25.6.2013 14:06:
Žiak so špecie1lnymi vfdchovno-vzdele1vacedmi potrebami je žiak, ktorfd me1 zraiadenedm vfdchovne9ho poradenstva a prevencie diagnostikovane9 špecie1lne vfdchovno-vzdele1vacie potreby, okrem deted umiestnenfdch do špecie1lnych vfdchovnfdch zraiadened (diagnosticke9 centrum, reedukačne9 centrum, liečebno-vfdchovne9 sanatf3rium) na ze1klade rozhodnutia sfadu ( 2 pedsm. j) školske9ho ze1kona).Špecie1lna vfdchovno-vzdele1vacia potreba je požiadavka na fapravu podmienok, obsahu, foriem,metf3d a predstupov vo vfdchove a vzdele1vaned pre žiaka, ktore9 vyplfdvajfa z jeho zdravotne9hoznevfdhodnenia alebo jeho vfdvinu v socie1lne znevfdhodnenom prostreded, uplatnenie ktorfdch je nevyhnutne9 na rozvoj schopnosted alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primerane9ho stupňa vzdelania a primerane9ho začlenenia do spoločnosti ( 2 pedsm. i) školske9ho ze1kona).zdroj: skolaskaintegracia.pdf
Love 25.6.2013 16:07:
Školske1 integre1cia/školske9 začlenenie pojem školske9 začlenenie použedvanfd v nietkorfdchparagrafoch školske9ho ze1kona je synonymum pojmu školske1 integre1cia, definovane9ho v 2 pedsm. s) školske9ho ze1kona. Oba pojmy označujfa ten istfd proces (I. Ze1kladne9 pokyny bod 5 Pokynovna vyplnenie formule1ra Ne1vrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špecie1lnej školy, do špecie1lnejmaterskej školy, do materskej školy, do ze1kladnej školy a do strednej školy, schve1lene9ho MŠSR pod čedslom CD-2008-17271/37405-1:914 dňa 24. 10. 2008 s platnosťou od 1. janue1ra 2009 ďalej Pokyny na vyplnenie formule1ra ne1vrh na prijatie )zdroj: skolskaintegracia.pdf
Vishal 2.7.2013 06:23:
I simply want to tell you that I am just new to blogs and seuslrioy liked you're page. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You amazingly have perfect stories. Cheers for sharing with us your website page. http://ythkbpt.com [url=http://bercsaqy.com]bercsaqy[/url] [link=http://ihbvdtd.com]ihbvdtd[/link]
Naman 23.7.2013 00:58:
I just want to tell you that I am just all new to weblog and truly <a href="http://iozvau.com">enyejod</a> you're page. Likely I’m want to bookmark your blog post . You amazingly come with very good well written articles. Cheers for revealing your web site.

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI