KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Pozvánka na studentský festival FELfest 2011

Fakulta elektrotechnická si dovoluje pozvat všechny studenty a přátelé ČVUT na studentský vestival FELfest, který se koná 16. června 2011 15. září (*) na Kulaťáku v Dejvicích.

Akce je určena současným i budoucím studentům. Kdo přijde, může se těšit z hudební produkce na Kamila Střihavku, kapelu Wohnout či Visací zámek, ale zájmu přichozích neunikne ani fireshow. Součástí doprovodného programu budou i hračky pro dospělé! Za všechny jmenujme elektroformuli či buginu sestavenou právě  studenty, letecký stimulátor a v neposlední řadě můžete i nahlédnout do laboratoře blesku a to není zdaleka vše!

Veškeré informace budou již brzo na webových stránkách, prozatím můžete potvrdit svou účast na facebooku.

*) V souvislosti s plánovanou blokádou byl, z důvodu bezpečnosti a dopravní nedostupnosti, festival přesunut na 15. září. Kapely a veškerý program zachováme v původním rozsahu.


Pavla Slezáková | 11. Květen 2011 | Akce

Komentáře k článku

Blbkese 7.12.2012 13:30:
Dobrfd den, heslo zasedle1m nyned na e-mail. Bylo zasle1no brzy po te1boře a dnes jako připomednka. Fotky jsou ke stažened do konce ředjna, tj. do konce tohoto tfddne.
Alex 7.12.2012 19:32:
Dobrfd den, syn se zfačastnil letnedho te1bora Klondyk. Dnes jsme objevila na vašich stre1nke1ch fotky z te1bora, ale nodberžela jsme k nim heslo. Prosedm o jeho zasle1ned na e-mail .Děkuji, Irena Antošove1.
mibagrgvxdk 8.12.2012 10:05:
LLU1Z3 <a href="http://xahewwgbtthg.com/">xahewwgbtthg</a>
ccrzjmmlors 9.12.2012 15:31:
UL3U8I , [url=http://eeqyfqmuywbv.com/]eeqyfqmuywbv[/url], [link=http://yvcpukcyreoi.com/]yvcpukcyreoi[/link], http://lzawyhrgnmpt.com/
Jose 7.7.2015 00:09:
Na tohle video se vždycky celfd měsedc těšedm!! :)Jsi skvěle1, skvěle nate1čedš a jde z Tebe super energie! Už se zase těšedm na předšted měsedc, na video :D Jedno video měsedčně je me1lo! Nehceš nate1čet vedc? :D Určo natoč svůj byteček, moc re1di ho tady všichni uvidedme, opadvru!! :))Je1 bych si prostě NEDOKc1ZALA za měsedc nekoupit ani jednu knihu. To ředke1m rovnou a bez mučened :D Nedoke1zala. Jsi dobre1, klobouk dolů! Chvedli před koncem me1m už dlouho doma, kdysi jsem ji vyhre1la u CooBoo. Musedm se na ni vrhnout! A hned jak dopedšu tenhle komente1ř, půjdu si přečedst Tvoji recenzi :) Zajedme1 mě to :))Vykladačka smrti je dalšed kniha, co chci :D Fakt je to tak dobre9? :))Takže ještě jednou: božed video. Prosedm, udělej dalšed!!Měj se kre1sně,pěknfd zbytek soboty :))
Fibri 7.7.2015 12:23:
Ahoj,studuju a jsem obklopena doecla hodně lidmi, kteřed se vysokoškolskou politikou zabfdvajed, takže me1m aspoň če1stečně přehled. Dopředu přizne1ve1m, že sama jsem nečetla celfd ani jeden z ne1vrhů, proti kterfdm se protestuje. K ote1zce školne9ho: je1 osobně jsem pro. Ale ze1ležed mi taky na tom kdo, kolik a jak. Platit by měli podle me9ho ne1zoru všichni, ať už potom vyděle1vajed nad nebo pod průměrnfd plat. Studuju techniku, takže jsem asi zaujate1, ale pokud me1 filozoficke1 fakulta dvakre1t až třikre1t vedc studentů než stroje1rna, tak pochybuju o uplatněned jejedch absolventů. Takže z me9ho pohledu by tady medrne1 regulace, v podobě nutnosti platit školne9 i když se svfdm oborem slušně neužedvedm, neuškodila. Dalšed věc je, že ste1t potřebuje vzdělane9 lidi a proto moje vzděle1ned je če1stečně i investice ste1tu. Proto je na medstě, aby mi ste1t na vzděle1ned nějakfdm způsobem přispedval.Co se tfdče svobod: ono to nened tak moc prove1zane9 se školnfdm, jak se zde1. Tady si dovoledm ocitovat ne1vrh ze1kona Rada veřejne9 vysoke9 školy bude vymezena jako orge1n veřejne9 vysoke9 školy pověřenfd pe9čed o naplňove1ned jejedho posle1ned stanovene9ho statutem. Ka0zabezpečened neze1visle9ho vfdkonu te9to funkce ze1kon stanoved podmednku nekompatibility mezi členstvedm va0radě veřejne9 vysoke9 školy a členstvedm v akademicke9 obci veřejne9 vysoke9 školy, smluvnedm nebo obdobnfdm vztahem ka0veřejne9 vysoke9 škole obsahujedcedm peněžite9 plněned ze strany veřejne9 vysoke9 školy anebo jinfdm postavenedm zahrnujedcedm reprezentaci politickfdch, hospode1řskfdch nebo jinfdch ze1jmů, jež by mohly bfdt ve střetu sa0veřejnfdm ze1jmem na naplňove1ned posle1ned veřejne9 vysoke9 školy včetně členstved va0radě jine9 veřejne9 vysoke9 školy. Členy rady veřejne9 vysoke9 školy bude jmenovat vle1da, za0řad renomovanfdch specialistů va0oblastech odborne9 orientace vysoke9 školy Tenhle tfdm lided by měl napředklad rozhodovat o rozpočtu. Přijde mi, že pokud někdo neme1 že1dnfd vztah k zmiňovane9 vysoke9 škole, pak neme1 ani přehled o jejich potřebe1ch atp. Většina lided neděle1 akademickou karie9ru pro penedze a pochybuju, že by se někdo stal členem akademicke9 obce, aby mohl rozkre1st rozpočet VŠ. Členove9 akademicke9ho sene1tu jsou voleni akademickou obced, takže bych napředklad k nim měla daleko většed důvěru než k někomu, kdo se školou neme1 skoro nic společne9ho a je dosazen ministrem. Takže tohle můžou bfdt důvody, proč se studenti bouřed.
Sandy 8.7.2015 07:42:
An <a href="http://stbgdqyug.com">inlenligett</a> answer - no BS - which makes a pleasant change
Lily 8.7.2015 08:05:
Frankly I think that's <a href="http://mrexyg.com">abtelusoly</a> good stuff.
Hicham 11.7.2015 23:20:
K tomuhle <a href="http://cvfcpmy.com">vamseu</a> postu se hodi Gisbergova basen Sunflower Sutra. Prepisuju jen kousek, protoze je dost dlouha, jak ma Ginsberg ve zvyku.I walked on the banks of the tincan banana dock and sat down under the huge shade of a Souther Pacific locomotive to look at the sunset over the box house hills and cry.Jack Kerouac sat beside me on a busted rusty iron pole, companion, we thought the same thoughts of the soul, bleak and blue and sad-eyed, surrounded by the gnarled steel roots of trees of machinery. The oily water on the river mirrored the red sky, sun sank on top of final Frisco peaks, no fish in that stream, no hermit in those mounts, just ourselves rheumy-eyed and hung-over like old bums on the river- bank, tired and wily. .... budu tohle muset prekopirovat i do svojeho blogu, dik ze jste mi ji evokoval, dost mi ted padne do nalady!
Laizquierda 14.7.2015 13:10:
A pravocotive insight! Just what we need! http://lfgiirvr.com [url=http://tyqcidrea.com]tyqcidrea[/url] [link=http://cleion.com]cleion[/link]
Johny 14.7.2015 13:25:
Honzo, je1 vim, že ještě neme1š svůj blok, ale stejně ti přeju na tom euromfdtinku (je to tem oblastned přebor v Maďarsku, že?) hodně štěsted!Mre1z http://gtbirkmfjxo.com [url=http://ioiopurh.com]ioiopurh[/url] [link=http://yasthuw.com]yasthuw[/link]
Deon 11.5.2016 15:22:
Zw&Äeacuto;r‡ uwagÄ™ na ksztaÅ‚t klap przy koÅ‚nierzu. Otwarte tworzÄ… z nim kÄ…t prosty, zaÅ› zamkniÄ™te przylegajÄ… do jego krawÄ™dzi. Lepiej wyjaÅ›niajÄ… to ilustracje. Pozdrawiam, Dr

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI