KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Souboj fakult – FRISBEE!

Letní semestr je v plném proudu a před námi je v tomto akademickém roce další turnaj Souboje fakult. Fakulty se tentokrát utkají v UltimateFrisbee.

Po dvou kláních vede Fakulta biomedicínského inženýrství. Nenechte ji opět vyhrát a zúčastněte se i dalšího utkání našich fakult. Přiveďte pro podporu i své fanoušky!

Občerstvení zajištěno.

Kdy: 16.3.2013 od 8:30
Kde: Areál ČVUT na Kotlářce

Přihlašování je možno na webu http://soubojfakult.su.cvut.cz/.
Více info i na Facebooku -
https://www.facebook.com/Soubojfakult

 

Vojta Hejl – hlavní organizátor Souboje fakult
vojta.hejl@su.cvut.cz


| 5. Březen 2013 | Ostatní

Komentáře k článku

Richard 6.7.2015 21:20:
Věta, kdy je odsouzenfd propuštěn z vězened, ale je ste1le pod soudnedm dolhedem, zkoušened nebo zkušebned doba. Probačned může bfdt pode1ve1n medsto trestu odněted svobody nebo může pozastavit trestu odněted svobody, pokud odsouzenfd neuste1le dokazuje dobre9 chove1ned.Status odsouzene9ho, ​​kterfd je v dane9m určitou svobodu pod podmednkou, že na určitou dobu on nebo ona jednat způsobem schve1lenfdm podle zvle1štnedho důstojnedka, ktere9mu člověk mused hle1sit.Poče1tečned obdobed zaměstne1ned, během ktere9ho novfd, převeden, nebo podpořit zaměstnanec mused proke1zat schopnost prove1dět požadovane9 fakoly.Probačned je doba, během nedž osoba, zkušebned době, je předmětem kriticke9ho zkoume1ned a hodnocened. Slovo probace je odvozen z probatum, Latina pro akt doke1zat. Probačned je zkušebned doba, ktere1 mused bfdt dokončena před osoba obdržed většed de1vky nebo svobody.V trestnedm probace pre1vned syste9m je zvle1štned druh trestu za trestne9 obžalovanfdch. Soudned orge1n naředdit trest probace je poskytove1na ve statutech na federe1lned a ste1tned farovni. Obecně plated, že probačned umožňuje odsouzen žalovanfd jedt zdarma s podmedněnfdm trestem za uvedenou dobu během dobre9ho chove1ned. Nove1čkům, jsou umedstěny pod dolhedem probačnedho fařednedka a mused splňovat určite9 podmednky. Pokud zkušebned době porušed podmednku zkušebned době, může soud svěřit dalšed omezened Začednajedced nebo objednat zkušebned době sloužit trest odněted svobody.Soudce take9 může naředdit podmednku kromě obdobed uvězněned. Napředklad, může věta se skle1de1 z vězened za a po propuštěned, probačned na určitou dobu měsedců či let. Probačned je obecně vyhrazeno pro osoby odsouzene9 k kre1tkfdch termednech ve vězened: pokud nejsou kombinove1ny s dlouhou trestu odněted svobody. Pokud je člověk vystaven dohledu po pobytu ve vězened, je dohled prove1ded v Parole důstojnedk.Oba probačned a parole zahrnovat dohled nad usvědčenfdch zločinců, ale syste9my jsou odlišne9. Probačned je naředzeno soudce, parole je poskytove1na radou čestne9 slovo. Probačned je alternativou k trestu odněted svobody, parole je předčasne9 propuštěned z vězened. Probačned je vyhrazena pro osoby odsouzene9 me9ně ze1važnfdch trestnfdch činů, parole je věnove1na osobe1m odsouzenfdm za ze1važne9 trestne9 činy.Pojem probace v trestnedm pre1vu byl inspirove1n v polovině devatene1cte9ho stoleted John Augustus , bydlištěm v Bostonu. Augustus se setkal muže o bfdt odsouzen u soudu Boston a věřil jemu bfdt schopen reformy. Augustus odesle1no kauci pro muže a uspěl v zedske1ve1ned jeho věta snedžena. Od 1841-1859 soudců Massachusetts vydal přibližně 2000 pachatelů do vazby Augustova je medsto objedne1ned uvězněned.
Kailin 8.7.2015 07:39:
YMMD with that <a href="http://caxgupeya.com">anrsew!</a> TX
Andrew 11.7.2015 23:05:
Vložte komente1ř Můžete využedt ne1sledujedced HTML tagy: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong> /* */Prosedm opište "7f3329": Leave this field empty <a href="http://cjkvgphn.com">plasee</a>:
Kristi 14.7.2015 13:08:
Vložte komente1ř Můžete využedt ne1sledujedced HTML tagy: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong> /* */Prosedm opište "7f3329": Leave this field empty plasee: http://zedbwoggt.com [url=http://ubgbfpl.com]ubgbfpl[/url] [link=http://zgpafatqpd.com]zgpafatqpd[/link]

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI