KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Důležité informace ze zasedání představenstva

Důležité body ze minulých zasedání:

Byla schválena montáž zrcadel do školicího centra.

Bylo zjištěno přečerpání financí v rámci položky Servery, která vznikla nedopatřením. Představenstvo a centrála učinila opatření, aby se situace neopakovala. Více informací v zápise ze schůze 28.10.2009 (předběžný zápis) nebo v konferencí klub.

Byl odvolán nákupčí klubu SiliconHill Jan Schejbal .

Byl schválen nový jednací řád.

Bylo schváleno nové nové logo Fitcentra.

Představenstvo klubu SH udělilo status VIP člena Pavlu Krejsovi a Vítu Kuchařovi za jejich významný přínos pro klub.

Bylo schváleno čerpání částky 70 tis. Kč z globální rezervy za účelem koupě serveru pro kamerový systém.

Představenstvo schválilo záměr spolupráce klubu SH s universitou KROK (Kyjev)

Byl zdarma propůjčen sál školicího centra KLUBU ISC CTU Prague pro kurzy Salsy do konce listopadu 2009. Kurzy budou probíhat 1x týdně.


Novinka: Zápisy ze schůzí představenstva klubu je nyní možné odebírat pomocí RSS kanálu.


Pavla Slezáková | 15. Listopad 2009 | Klub

Komentáře k článku

Raimbek 27.6.2013 08:10:
napsal:Ano pravda medsta nened nikdy dost, ale plated priadvlo: čedm většed disk, tedm většed šance pro ztre1tu velke9ho množstved dat. Proto prozatedm z tohoto hlediska je nejvfdhodnějšed jedt maxime1lně do 1,5TB. A když medsto, tak HDD poředdit dvakre1t.Až budou penedze, tak časem poředdedm i vyššed kapacitned disky, ale začnu je raidovat v mirroru. Hodně menšed šance na ztre1tu dat. Odejde jeden disk a ze1lohu defakto me1te.Ono obnovovat data z poškozene9ho disku, taky nened že1dne1 levne1 ze1ležitost.
Manami 14.11.2015 15:15:
Fiindng this post has solved my problem
Leila 20.11.2015 12:08:
Eveynore would benefit from reading this post http://hghhccnwaxq.com [url=http://gsngjtyvg.com]gsngjtyvg[/url] [link=http://sscsxdvpkg.com]sscsxdvpkg[/link]
Bryar 22.11.2015 19:55:
Now I feel <a href="http://kbegdljq.com">stdiup.</a> That's cleared it up for me
Zakir 24.11.2015 06:42:
I could read a book about this without finding such real-world aphcaorpes! http://cqxgxna.com [url=http://uloaxm.com]uloaxm[/url] [link=http://gmlxnjc.com]gmlxnjc[/link]

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI