KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Ustojí linka č. 143 plánované změny MHD?

Začátkem ledna se v médiích objevila zpráva o připravovaných změnách, které postihnou MHD v Praze od 7. března 2010.
V současné době probíhají jednání, která by měla vyústit koncem ledna do finálních rozhodnutí. Návrhů je spousta, ať už jde o přečíslování, nahrazení či zrušení některých linek. Jeden z možných návrhů je zrušení spoje s číslem 143 na trase Stadion Strahov <-> Dejvická, tedy autobusu, který využívá drtivá většina studentů ze Strahova k dopravě do školy v Dejvicích.
Jak nám sdělil Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), návrh nepředpokládá zrušení spoje bez náhrady. Možnou náhradou by se stalo posílení spoje 217 v úseku ze Strahova do Dejvic. Bohužel tato linka projíždí trochu jinou trasou než současná 143, tedy oblastí často postiženou dopravní zácpou. Tím pádem by se mohla studentům cesta na výuku značně prodloužit.
Připomínky ke spojům je možné zasílat přímo na ROPID a to prostřednictvím oficiálního emailu organizace – ropid@ropid.mepnet.cz


Pavla Slezáková | 14. Leden 2010 | Ostatní

Komentáře k článku

Sofiia 14.3.2013 10:41:
Mettiamo che abbastanza cntneoto, grazie. Finalmente si qualcuno e mosso... Ale hlavně si nikdo nevšiml naproste9 PRIORITY ŠAMANA: Je prvnedm Čechem, kterfd si všiml dvou Y v nadpisu a využil toho! Nikdo, nikdo dosud. Ani Jiřed K o l e1 ř , kterfd taky spoustu toho převedl - a pak někde potratil, vyhodil... je to pryč, zavřela se voda (vedm předmo od něj). Prosedm, jak člověka vychove1 mnohfdma přehledžene1 sci-fi. A to zne1m asi všechny česke9 převody trychtfdřů: do 1996 š e s t n e1 c t , s mfdma osmne1ct. Nepe1trejte po nich, je to mravenčed dlouholete1 rešeršned robota, většina nened na i-netu ani v že1dnfdch knedžke1ch nevyšla. Bonbf3nek: převod Jindřicha Hořejšedho! Chtěli byste, co? A co tak vfdtvarnedci, třeba Honza Kotedk či Zbyněk Sekal?
rppbasjm 17.3.2013 07:43:
xgK6kp <a href="http://algzmwoqgobf.com/">algzmwoqgobf</a>

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI