KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Články

Vyhlášení doplňovacích voleb na pozici Zástupce B8

Vladislav Šulc | 27. Duben 2022 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář

Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby na neobsazenou pozici v představenstvu a to: 

• zástupce bloku 8 -- mandát od 19.5.2022 do 31.12.2022

 

Harmonogram voleb

 

27. 4. 2022                                    -- vyhlášení voleb

30. 4. 2022     -   2. 5. 2022          --  přihlašování kandidátů

  3. 5. 2022     -   4. 5. 2022          -- volební kampaň

  5. 5. 2022     -   7. 5. 2022          -- elektronické hlasování

  8. 5. 2022     - 11. 5. 2022          -- urnové hlasování

12. 5. 2022     - 18. 5. 2022          -- vyhlášení výsledků


 12. 5. 2022 -- vyhlášení předběžných výsledků

 14. 5. 2022 -- uzávěrka podávání stížností na průběh

 18. 5. 2022 -- vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhejte obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdfPARTNEŘI