KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Články

Řešení členských příspěvků v uplynulém 2. pololetí roku 2020

Viktor Bohuněk | 14. Únor 2021 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
V minulém týdnu byla na schůzích Představenstva klubu Silicon Hill řešena otázka členských příspěvků za 2. pololetí roku 2020. Celý problém vznikl kvůli omezení běžného života na kolejích z důvodů boje proti epidemii COVID-19. Také nedošlo k zahájení prezenční výuky a mnoho aktivit klubu bylo přímo zakázáno nebo zásadně omezeno nařízením Vlády České republiky nebo příkazem ředitele Správy účelových zařízení ČVUT. Vzhledem k tomu, že tento stav trval více než 3 měsíce v rámci 2. pololetí roku 2020, rozhodlo se představenstvo následovně:
  • členské příspěvky za sportovní členství, hudebny a fotoateliér budou plošně odpuštěny všem členům, kteří měli tato členství zaplacena v 2. pololetí roku 2020 nebo měli tato členství převedena z 1. pololetí roku 2020. Členské příspěvky budou těmto členům odpouštěny do doby, než budou moci využívat výhod plynoucích z těchto členství alespoň 10 týdnů v daném pololetí,
  • členské příspěvky za základní členství neodpouštět ani nevracet, protože nelze zpětně zjistit, zda byly výhody plynoucí ze základního členství nečerpány,
  • členské příspěvky za síťové členství neodpouštět ani nevracet, protože nelze využít data z monitorovacích systémů k účelu stanovení hranice mezi čerpáním a nečerpáním výhod z něj plynoucích. Navíc dle názoru představenstva neexistovala na straně klubu překážka v čerpání výhod plynoucích z tohoto členství.

PARTNEŘI