KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Články

Volby do představenstva klubu

Viktor Bohuněk | 14. Leden 2021 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby na pozici celoklubového zástupce 3 s mandátem od 13. 2. 2021 do 31. 12. 2021.

Představenstvo je nejvyššı́m orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančnı́mi prostředky. Členstvı́ v představenstvu tedy nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete na wiki nebo vám je poskytnou stávajı́cı́ členové představenstva.

Detailní průběh voleb a další informace o nich můžete získat na portále voleb (https://volby.sh.cvut.cz/).

Harmonogram voleb
 • 14. 1. 2021 - vyhlášení voleb
 • 18. 1. 2021 - 22. 1. 2021 -  přihlašování kandidátů
 • 23. 1. 2021 - 31. 1. 2021 - volební kampaň
 • 1. 2. 2021 - 5. 2. 2021 - elektronické hlasování
 • 6. 2. 2021 - 13. 2. 2021 - vyhlášení výsledků
  • 6. 2. 2021 - vyhlášení předběžných výsledků
  • 8. 2. 2021 - uzávěrka podávání stížností na průběh
  • 13. 2. 2021 - vyhlášení konečných výsledků


PARTNEŘI