KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Studentský ples ČVUT 2011

Začátkem semestru se tradičně koná Studentský ples ČVUT na Masarykově koleji v Dejvicích. Na letošním, osmém ročníku, si daly dostaveníčko komiksové postavičky v pátek 11. března.

Úvod patřil krátkému projevu nového prezidenta Studentské unie, Tomáše Zlocha, který popřál všem přítomným dobrou zábavu a upozornil na přihlašování kandidátů na Krále/Královnu a Miss Majáles 2011. Celým večerem provázel Zdeněk Horák a Luděk Vokáč.

A koho bylo možné potkat? Supermany, šmouly, Hanu a Hanu, kačery a rafany, ježka v kleci, červenáčka, catwoman, spidermana, želvy Ninja, Laru Croft a jiné… Všichni se společně bavili při nabitém programu, tancovali v sále, soutěžili o výhry v tombole, ale pobavili se i ve fotokoutku či v silové soutěži. A ti nejlepší vydrželi až do posledního dechu na discotéce v Superhero klubu :-)

A v jakém stylu se sejdou studenti za rok? Informace z kuloárů hovoří o možném tématu „vodní svět“ či „vesmír“ nechme se překvapit…

Centrála SU jako Star Wars (Radim Roška, Pavla Slezáková, Táňa Hložková, Tomáš Zloch) v BARU U VOČKA, zdroj: Ondřej Szönyi


Pavla Slezáková | 12. Březen 2011 | Akce

Komentáře k článku

Natalia 24.1.2013 06:09:
Když jsem psala o zpěvu že1by, neměla jsem ve skutečnosti na mysli že1dnou konkre9tned be1seň, jako "Nočned rybed zpěv" Morgensterna, ale položila jsem Jakubovi ote1zku, jak by si poradil s překladem nsxieetujedcedho jazyka. Řeknete, co je to za blbost, když jazyk nsxieetuje, jak se z něj může překle1dat. Neexistujedced jazyk je podle teoretiků překladu a lingvistů jazyk poezie nebo literatury vůbec, kterfd nened použedvanfd v běžne9 komunikaci. Je to specifickfd jazyk, če1stečně vymyšlenfd nebo odvozenfd z předrodnedho jazyka. Jazyk je zcela vymyšlenfd be1snedkem s cedlem napodobit zvuky ree1lne9ho děned a tak vytvořit jakfdsi zvukovfd obraz - zvukomalbu, ktere1 vyvole1ve1 v mysli čtene1ře představu krajiny nebo prostředed. Ne1zornfd předklad tohoto postupu je be1seň Karavana Hugo Balla. (Odkaz me1te nahoře.) Frkaned, rže1ned velbloudů, pokřikove1ned Arabů, svištěned větru, tyto sluchove9 dojmy majed vytvořit obraz bezprostředně zvuky, aniž by při tom pome1hal jazyk, slovo. Jinfdm předpadem nsxieetujedcedho jazyka je zase zjednodušove1ned předrodnedho jazyka eliminaced všeho, co je podle be1snedka, zbytečne9, zpomaluje rytmus. Předkladem může bfdt palindrom futuristy Chlebnikova (uvedenfd nahoře), kde byly eliminove1ny všechny předpony, předpony, koncovky, ze slov zůstaly jen kořeny. Italšted futuristi hle1sali zase nutnost odstranit z be1snicke9 mluvy slovesa, předdavne1 jme9na, předslovce, spojky, předložky, aby tak byl zachycen rutmus a spěch nove9ho života. Futuristi z Nove9ho Lefu přišli dokonce s ne1padem eliminovat i z běžne9 komunikačned řeči, zbytečne9 otřele9 bane1lned fre1ze a nahradit je cedulkami s čedslem, ktere9 by si hovoředced vze1jemně jen ukazovali a tak ušetřili čas.Dalšed předklad nsxieetujedcedho jazyka je převedened do lidske9ho jazyka zvuků, vyde1vanfdch zvedřaty. Nevedm, nakolik je ve1m zne1mo, že každfd jazyk převe1ded tyto zvuky po sve9m, tak aby odpoveddaly jeho zvukove9mu foneticke9mu syste9mu. Tak na př. že1ba v češtině děle1 kva - kva, v italštině cra - cra nebo cre - cre, ve španělštině crua - crua, v japonštině kero - kero. Jak kve1ke1 že1ba v čednštině, ktere1 neme1 hle1sku "r", nevedm. Řeknete znova, že1dnfd proble9m, hlas že1by se přepedše podle česke9ho fazu, a je to. Jenže autor může opakovat v pravidelne9m nebo nepravidelne9m odstupu skupinu hle1sek žabedho hlasu, aby tak vytvořil jakousi ozvěnu. A tady chci vidět, jak si poraded českfd překladatel při hlede1ned slov adekve1tnedho vfdznamu, aby ze1roveň vracela ozvěnu kva - kva. Ty dva předklady, co jsem uvedla nahoře, poche1zejed z poezie pro děti. Nadpis je uke1zka z knedžky ředke1nek, jak že1ba kve1ke1 italsky, španělsky nebo japonsky. Skladba o invazi žab pod ne1pisem je zas znělka pro cartoons v TV.
nvsbda 27.1.2013 09:03:
HjMsGI , [url=http://frooarlatdsm.com/]frooarlatdsm[/url], [link=http://iuvpocrwhogd.com/]iuvpocrwhogd[/link], http://bupkhkoryvmy.com/
Cassara 11.5.2016 13:50:
Haha. I woke up down today. You've cheeerd me up!
Laicee 13.5.2016 17:58:
175 empeoyels. Great going keep up the good work.I love your rods and everything else you sell including your apparel. The swag would be great for me. http://sitdkyiido.com [url=http://dwfwkb.com]dwfwkb[/url] [link=http://qwbccppdwql.com]qwbccppdwql[/link]

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI