KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Nejsilnější Muž Strahova

Ve středu 27. dubna se uskutečnila dlouho očekávaná show Silicon Hill Open Wednesday. Jedna z nejzajímavějších doprovodných akcí byl první ročník soutěže Silicon Hill Strongest Man. Nejsilnější muži Strahova se setkali v jeden den na jednom místě ve stejný čas. A mohlo se jít do boje.

Vítěz Michal Novotný, zdroj: Jan Müksch

Vítěz Michal Novotný, zdroj: Jan Müksch

Jako první disciplínu závodníci okusili tahání auta na laně. Ačkoli to vypadalo jednoduše a pod náporem svalů jel vůz skoro sám, výraz v obličejích účastníků nasvědčoval o pravém opaku. Každý startoval z cíle, který byl pětadvacet metrů vzdálený od auta, doběhl k lanu, a šlo se na věc. To vše se odehrávalo na čas. Samozřejmě vyhrál muž s nejlepším časem a odnesl si do dalšího kola nejvíce bodů.

Hnedle po posledním závodníkovi začala druhá disciplína – Kříž, při které bylo úkolem co nejdéle stát v upažení se závažím v rukou. V tuto chvíli už šlo opravdu o vše a publikum se projevilo hlasitým povzbuzováním. S časem 49,4 sekund opět ovládl soutěž Michal Novotný. Tato disciplína opravdu zamíchala pořadím. Hromada borců z první pětky po „lanu“ předvedla v tomto kole slabý výkon. Tím se odsunula do druhé poloviny výsledné listiny a vyhlídky na vítězství se zdály mizivé. Po takovém výkonu přišel krátký odpočinek. V jednotlivých přestávkách mezi fanoušky zavítaly hostesky Red Bull se svým košem plným nápojů. Taková návštěva je na silových soutěžích vždy vítána.

Kříž, zdroj: Jan Müksch

Třetí a tím i poslední částí byl běh se závažím v rukou. I když celý závod působil velmi bezpečně, nechtěl bych být v kůži závodníků při tomto náročném úkolu. Každé ze dvou závaží mělo kolem čtyřiceti kilogramů a při pohledu na některé závodníky, jak jim naráží do holení, bolely nohy i přihlížejícího. Ale pro Strahovské Silné Muže žádná překážka. Ne nadarmo se říká, že bez bolesti není vítězství.

Všichni závodníci více či mírně zdárně dokončili soutěž ve zdraví, a tak se můžeme těšit na další ročník o Nejsilnějšího Muže pod Strahovským Sluncem!

Konečné pořadí na prvních příčkách:

1)Novotný Michal

2)Brych Ivan

3)Koželuh Jan

Soutěžící (nejen vítězové) byli odměněni sponzorskými dary K Brewery Trade, Red Bullu, Studentské Unie a klubem Silicon Hill.


Jan Müksch | 3. Květen 2011 | Akce

Komentáře k článku

Krishnan 24.1.2013 21:10:
Předně děkuji Jakubovi za hezkfd ne1pad. Informaci pak děkuji za jeho obšedrnfd komente1ř a rozivnuted te9matu. Od obou jsem se dozvěděl něco nove9ho. Ne, že by mi ta te9mata byla zcela cized, ale nened to moje obvykle1 parketa, spedš jsem v ned hostem, takže si re1d neche1m poradit.K překladům obecně se de1 ředci, že kdejakfd trouba, kterfd se dedky slovnedku naučed ze1kladnedch pe1r set slovedček, nabyde časem dojmu, že přeložed cokoliv, a to kvalitned a hluboke9 znalosti češtiny a česke9 i světove9 literatury a adekve1tně i toho druhe9ho jazyka, jeho literatury a ree1lied země či zemed, kde se ten jazyk použedve1. Vfdsledkem jsou sice rychle a levně, zato ale mizerně přeložene9 texty, ktere9 jsou pro lidi s trochou hlubšedch znalosted, prostě odporne9 a takovfdch nened zrovna me1lo. Překlady z ruštiny a do ned jsou specificke9, protože na jedne9 straně je to sice slovanskfd jazyk, ke ktere9mu bychom měli medt bledž a tudedž by to teoreticky mělo bfdt snadnějšed, jenomže na te9 druhe9, ree1lie tady a tam jsou drasticky odlišne9, takže překlady literatury z ruštiny považuji za dost pracne9, zejme9na me1-li to v češtině znedt norme1lně a přirozeně. U překladu obecně pokle1de1m za důležitějšed vystihnout to, co chtěl autor sdělit a tomu podředdit způsob provedened překladu. Překladu lze hodně napomoci pozne1mkami pod čarou, kde se dajed vysvětlovat ree1lie předběhu, protože bez toho, to někdy snad ani nejde, zejme9na lze-li očeke1vat čtene1ře od 9 do 99 let. Překlad nemused bfdt předliš doslovnfd ani u prf3zy, mnohdy bfdve1 mnohem lepšed, když nened. U be1sned, kde jde i o rfdm, to může bfdt mnohem komplikovanějšed, souhlasedm s žibřidem, že to jde jen velmi volně, nebo me1lem vůbec ne.No dedk za čle1nek i diskusi, ale jak ředke1m, nened to moje parketa, pracovně skoro vůbec ne, překle1dal jsem jen technicke9 texty a i to spedš se1m pro sebe, než pro někoho a u poezie tak akore1t rozezne1m, zda mi te9ma osloved, nebo ne. Některe1 se mi i ledbed, takže sice se v ned nebudu hrabat do hloubky, ale čas od času si jed přečtu či poslechnu re1d.
Gracyn 8.8.2016 14:20:
Thanks for your thhgouts. It's helped me a lot.

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI