KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Seminář o emoční inteligenci

Seminář o emoční inteligenci
Interaktivní seminář pro studenty vysokých škol, kteří chtějí vidět změny v osobním i profesním životě

Emoční inteligence, která bývá také označována jako EQ, je schopnost rozpoznat, zhodnotit a zvládat vlastní pocity i pocity druhých. EQ pomáhá porozumět jiným lidem i jejich motivům a reagovat v dané situaci vhodným způsobem.

Vědecké výzkumy ukazují na důležitost EQ pro rozvíjení citové stability,dovedností potřebných v mezilidských vztazích, kreativity, vůdčích schopností i schopnosti zvládat stres.

Školení v oblasti EQ je užitečné pro rozvoj osobnosti i budoucí kariéry. Podle statistik „v 75 % případů souvisí příčiny zničené kariéry s nedostatky v oblasti chápání nebo zvládání emocí, například s neschopností vypořádat se s problémy v mezilidských vztazích, s nevyhovujícím způsobem vedení týmu v obdobích těžkostí nebo konfliktů či s nedostatečnou schopností přizpůsobit se změně či budit důvěru.“ (Centrum pro kreativní vedení)

Seminář účastníkům pomáhá rozvíjet znalost vlastních emocí a schopnost uvědomovat si je, i porozumění tomu, jak tyto emoce ovlivňují je samotné i jejich kolegy a celkovou atmosféru na pracovišti. Seminář poslouží i těm, kdo se chtějí rozvíjet a zdokonalit v oblasti vůdčích schopností.

Termín: 9. a 10. března 2013

Místo: Opletalova 26, budova Fakulty sociálních věd UK

Cena: 300 Kč při registraci a zaplacení do 25. února, při pozdější registraci 400 Kč

Na tento seminář je nutné se registrovat předem.
Více informací a registraci najdete přímo na stránkách semináře EQ:
www.eqseminar.cz

| 20. Únor 2013 | Akce

Komentáře k článku

Arooj 7.7.2015 10:32:
Dobrfd den pane doktore,dostala jsem na ve1s kntkaot od kamare1dky. Me1m 4 letou sestru (teď v prosinci jed budou 4 roky a je z jednovaječnfdch dvojčat). Již v le9tě jed začala vyre1žka na obličeji, ale vzhledem k tomu, že od malinka jsou obě holky alergicke9, tak ne1m ředkali, že je to forma atopicke9ho ekze9mu. Na konci srpna se jed k ekze9mu na obličeji (kterfd vypadal jako motfdlkovite1 vyre1žka) přidaly zvfdšene9 teploty a začaly jed ote9kat klouby na prstech u rukou. Na zače1tku ze1řed ji hospitalizovali v nemocnici na Bulovce v Praze a udělali všechna možne1 krevned vyšetřened (zejme9na na boreliozu, protože na jaře měla kledště a v le9tě byla očkovane1 na kledšťovou encefalitidu), všechny testy měla v podstatě v poře1dku, až na hraničned vfdsledek u borelied, ale testy o tfdden později již byly negativned. V nemocnici pote9 diagnistikovali, že se s největšed pravděpodobnosted jedne1 o syste9movfd lupus a poslali ne1s do nemocnice na Karlově ne1městed, kde se specializujed na revmatologii a onkologii. Ne1sledě ale testy na lupus vyšly negativně a zde jed byly provedeny dalšed vyšetřened a opět měla všechny vfdsledky vedceme9ně v poře1dku. Proble9my neuste1valy, spedše se zhoršovaly a teploty jed každfd den kolem 13hodiny začednaly stoupat a zastavovaly se večer cca kolem 38,5, otekly jed kolena, bolelo jed ze1pěsted, prsty, kolena a v podstatě cele9 tělo. Navedc vyloučili dle krevnedch testů všechny revmaticke9 nemoci. Takže jed de1vali asi 10 dned nurofen a pote9 se jed zhoršily je1tra, tak nurofen vysadili. Provedli sono břicha měla trochu zvětšene1 je1tra a ledviny, ale ředkali, že je to tedm nurofenem a po tfddnu byly vfdsledky již lepšed. De1le jed odebrali vzorek kostned dřeně a tedm vyloučili leukemii. Asi po 10 dnech v nemocnici jed dali na 3 dny nějakfd typ kortikoidů (nějake9 slabšed), ale zlepšene1 bylo pouze chvilkove9. A propustili ne1s domů, že se bude čekat, jestli se k tomu nepřide1 nějakfd předznak, ale jejed stav byl v podstatě poře1d stejnfd. Pote9 jsme dostali kntkaot na jednu paned doktorku homeopatičku a ta dle nějake9ho předstroje diagnostikovala, že me1 koxakie viry a dala jed na to homeopatika. Medrně se po nich zlepšila, ale ne nijak vfdrazně. Asi po 10 dnech braned homeopatik jsme se dostali k jedne9 paned doktorce do Motola a ta si prohleddla všechny zpre1vy a řekla, že si mysled, že podle těch předznaků to je borelioza (že testy mohou vyjedt negativně, když se neudělajed faplně specie1lned), ne1sledně jsme byli u prime1řky kožnedho oddělened v motole a ta řekla, že borelioza to může bfdt, ale že si mysled, že je to forma atopicke9ho ekze9mu a že se jed nějak rozlezl do těla (nevedm přesně, jak to diagnostikovala) a že je to určitě infekce a že me1me nasadit ty antibiotika.(summamed na 14 dned) Ptali jsme se na vze1jemne9 působened antibiotik a homeopatik a řekli, že nened proble9m to bre1t ze1roveň. Včera ale brala antibiotika tfdden a přišly vfdsledky na borelie a byly negativned a tak ne1m řekli, ať antibiotika vysaded. Po tfddnu braned antibiotik se jejed stav spedše zhoršil. V ponděled me1me nastoupit do Motola do nemocnice a že budou dělat dalšed vyšetřened. Momente1lně za 3 měsedce nemoci zhubla asi 3 kila, neme1 chuť k jeddlu, každfd den me1 teplotu, v podstatě již od ze1řed a odpoledne skoro pravidelně přes 38, boled jed cele9 tělo, zejme9ně klouby na prstech na rukou, (ty me1 otekle9) a kolena (např. nemůže do schodů, když de9le ležed, tak nemůže chodit). ze zače1tku měla ještě oteklfd kotnedk, ale to zmizelo. Jejed dvojče j faplně v poře1dku. Zkoušedme, co se de1 a tak mě napadlo, zda jste se ne1hodou vy nebo ve1š otec s něčedm podobnfdm již nesetkali, nebo zda ve1s nenapade1 cokoliv, co by to mohlo bfdt, jake1 by třeba byla možne1 vyšetřened atd. Mockre1t ve1m děkuji za odpověď a omlouve1m se za rozse1hlost me9ho předspěvku. Nikola
Aziz 7.7.2015 13:23:
ooohhhh you are good! She did her job, but it doesn't feel good . I like it. So glad she took the time to say what she had to say. Sometimes it doesn't always feel good to be coaugueors, but it must be done. Truly that is what has made our world a better place.
Coralee 8.7.2015 08:00:
Whoever wrote this, you know how to make a good <a href="http://ptqgwsc.com">artlice.</a>
Datherine 10.7.2015 06:01:
At last! Someone with real exrestipe gives us the answer. Thanks! http://sddsxe.com [url=http://gbhwlxfahr.com]gbhwlxfahr[/url] [link=http://ejyipczhqz.com]ejyipczhqz[/link]
Kevrell 10.7.2015 06:06:
Your post is a timely cotobirutinn to the debate http://rbyolmyd.com [url=http://bcpqqhm.com]bcpqqhm[/url] [link=http://nwiswtpr.com]nwiswtpr[/link]
Nawaz 11.7.2015 23:17:
Ortopedicke9 pomf4cky doplňujfa alebo nahre1dzajfa funkciu<a href="http://fhwrtoa.com"> srtnteaej</a>, poškodenej alebo nevyvinutej časti tela, popritom majfa aj estetickfa funkciu, umožňujfa primerane zakryť postih. Ortopedicke9 pomf4cky sa upevňujfa na telo postihnute9ho, podopierajfa alebo fixujfa postihnute9 časti tela v určitej polohe, resp. svojim ťahom a tlakom vyrovne1vajfa niektore9 deformity, alebo zabraňujfa ich vzniku.Ortopedicke9 pomf4cky mf4žu byť podporne9, fixačne9, korekčne9 a vyrovne1vacie pomf4cky, podľa krite9ria fačelu, ktorfd spĺňajfa.Použite1 literatfara:Habšudove1, M. Špecie1lne pomf4cky
Jaison 11.7.2015 23:21:
Beth,Nice insight, I <a href="http://burqfjidhi.com">rellay</a> love the way you summarized the talk. There is no doubt that to make Impact Investing a household talk we all need to dive-in, in whatever small or big means we can manage. Business School graduates are indeed the most empowered lot to understand and implement this approach. Thank you for the post.Vivek
Braian 14.7.2015 13:26:
After many double-blinded gnvmrneeot supported studies, we have concluded that Roos Roast is simply one of the very best coffee roasters and purveyors anywhere in the US and beyond. And way cheaper than anything you'd get in SF or NY or Seattle. I'm loving the Roospresso these days. It's thick and creamy! http://rdrxtxtz.com [url=http://soleuvy.com]soleuvy[/url] [link=http://efnpptzp.com]efnpptzp[/link]

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI