KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Rozhovor s Daliborem Fantou (bejzzem) studentským zástupcem bloku X.

Bejzz

Bejzz

1.Jak dlouho bydlíš na Strahově?

Na Strahově jsem už od roku 2004, čili jsem tady už pátým rokem.

2. Kdy sis všiml, že tu existuje jako Silicon Hill, který není jen poskytovatel internetového připojení?

Již na střední škole jsem znal InstallFest a viděl jsem i některé přednášky (sice to chvíli trvalo, než jsem je sehnal na nějakém CD, ale šlo to). Víš, já jsem velký Linuxák, takže toto byla jedna z mála příležitostí, jak se něco nového naučit. Školu jsem si vybral hlavně kvůli Strahovu. Však v Hradci a nebo v Pardubicích nic takového není. Takže jasná volba byla Stavárna na ČVUT a bydlení na Strahově.

3. Řekneš nám, jak začla Tvá kariéra aktivního člena klubu SH?

Po nastěhovaní se na koleje jsem vyhledal Silka (Petr Koloros – VIP člen) a hodil s ním řeč o Linuxech, takže mě nasměroval na rozjíždějící se projekt Středisko UN*Xovych technologií a bylo to. Po půl roce na SH jsem se řadil již mezi aktivní.

Pár let na to už jsem i projekt vedl, sice se i nějaké věci nepovedly, ale projekt stále jede dál.

Na bloku 10 jsem byl v té době spíše neaktivní, ale chlastaček už jsem se pravidelně zúčastňoval (infoschůzky, volební kampaň Lukiska (Lukáš Tomášek – předchozí zástupce bloku) apod. a i sám některé pořádal s kamarády). Jenže mě jednou zavolal Lukisek, když jsem byl zrovna v Krkonoších a ukecal mě, ať dělám registrátora. Takže pod vlivem Krakonoše jsem řekl ano a půl roku po registrovaní jsem kandidoval na zástupce bloku 10. Výsledkem toho je, že už blok zastupuju 3. rokem.

4. Řešíš nebo řešils spoustu úspešných projektů, uměl by sis však vybrat, který je Ti nejbližší?

Z počátku dob na Strahově by to bylo určitě Středisko UN*Xovych technologií, ale teď už se více věnuju bloku 10.

5. Přiblížil bys nám, co to znamená být zástupcem bloku X?

Tak předem bych chtěl připomenout, že je to dobrovolná práce. Čili prostě když nemůžu či nechci, tak nedělám. A hlavně si řikám, že jsem tu kvůli škole. Takže prostě první mimoškolní činnosti, které pozastavím jsou práce pro SH ;) .

Ale zpět k bloku X. Poté co jsem převzal blok po Lukiskovi, jsem do toho dostával asi půl roku, než jsem zjistil co a jak. Hlavně z počátku pamatuju na boj s 6kč fondem, což přetrvává i do teď. Ale když se z toho občas propijete do bezvědomí, tak se pak dá očekávat i nějaké to vybavení pro blok: mikrovlnky na všech patrech, el. trouby, vysavač, nářadí, spotřební materiál, cedule lidi a místnosti, HLASENI MNV na newsech…

Bez několika aktivních lidi na bloku bych toto asi nedokázal. Někdy se už na něco vykašlu, že to asi ani nemá cenu dělat, ale pak se zase najde někdo, kdo mě přesvědčí to dotáhnout do konce.

6. Myslíš si, že být aktivním členem klubu Ti alespoň částečně poskytne praxi do života?

Určitě. Naučil jsem se se sebou tolik nevyjebávat. Ale určitě je to i práce s lidmi a poznal jsem i co znamená je řídit a organizovat jejich práci. Ono to tu funguje tak, že nikdo nic neudělá, dokud nezačnu já. To už se pak přidají. Ale zase mě tím naznačují, že jen já vím jak to má být nejlíp a proto radši čekají na mě až začnu :) . Však jsem také od některých na bloku nazýván předsedou. Viď Jiřáku :)

7. Studentský život je krásný, ale jak si představuješ svůj život za deset let?

Pořád na škole? Tak teď jsem mladý a snažím se užívat si studensky život, proto se nesnažím představovat si jak to bude za 10 let. Ale určitě si přeju, abych se za těch 10 let mohl setkat se všemi přáteli z mého okolí jako se potkáváme teď.

bejzz-orlicke-hory8. Máš čas také na své koníčky?

Ano, však když vypustíš první řadě školu pak práci a nakonec i SH, tak je času hodně. Mé nejoblíbenější jsou turistika a cestování. Volnost na výletě v čase, spánku (někdy mě teda už tahají ze stanu kolem 7. hodiny), jídle a pití to je super :) . Mezi další koníčky řadím vodohospodařinu, což se prolíná i s oborem, který studuju – Vodní hospodářství a vodní stavby.

V neposlední řade uvedu i Linux a Pivo :) a na stres lepení papírových modelů.

Díky za rozhovor a hodně dalších úspěchů!

Pavla Slezáková, Dalibor Fanta


Pavla Slezáková | 17. Červen 2009 | Rozhovory

Komentáře k článku

Aiza 27.6.2013 09:05:
Žibřide,vůbec se poveddce Vašeho synka nedivedm, je zcela v duchu dadaizmu, kterfd hle1sal obevsozoned uměned od starfdch akademickfdch formuled, od podrobened "organizovane9" společnosti. A tedy i obevsozoned be1snicke9ho jazyka od racione1lnosti.Se1m ne1zev dada prfd nic specificke9ho neznamene1, ale ukazuje na dětske9 žvatle1ned, na prvned slova, co prone1šejed, když ukazujed na předměty, jejichž jme9na buď neznajed nebo si nepamatujed.
Heny 27.6.2013 09:20:
Poňatie neze1visle9ho spf4sobu života človek so zdravotnfdm znevfdhodnenedm je naeljpšedm expertom na posfadenie toho, ako sa ľudia s postihnutedm mf4žu, resp. nemf4žu zapojiť do kultfarnych, socie1lnych , ekonomickfdch a politickfdch aktivedt spločnosti. Aby bol človek neze1vislfd, mused prebrať kontrolu nad svojim vlastnfdm životom, čo v praxi znamene1, že sa jednotlivci starajfa o svoje bežne9 ze1ležitosti.Pre zdravotne znevfdhodnene9ho človeka znamene1 neze1vislosť garantovanie takfdch individue1lnych zdrojov a socie1lnych služieb, ktore9 mu umožnia predstup k rovnakfdm socie1lnym, politickfdm, ekonomickfdm a kultfarnym predležitostiam ako ve4čšinovej popule1cii.
Skylier 5.7.2013 01:25:
Špecie1lne pomf4cky majfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne pousihnttfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch jedincov nezastupiteľne9 miesto. Delia sa na:Rehabilitačne9 pomf4ckyKompenzačne9 pomf4ckyOrtopedicke9 pomf4ckyŠpecie1lne pomf4cky slfažia na ne1cvik sebaobslužnfdch činnosted dieťaťa (aby sa vedelo najesť, obliecť, aby zvle1dlo osobnfa hygienu), na vzdele1vanie (držiaky, pere1, stojany na knihy, špecie1lne upravene9 kle1vesnice počedtača a pod), na zamestnanie (špecie1lne upravene9 ne1radie, špecie1lne držiaky pracovne9ho ne1radia), k spoločenske9mu začleneniu (spoločenske9 hry).Nesmieme zabudnfať ani na diagnostickfa funkciu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 ne1m pome1hajfa zisťovať faroveň rf4znych vedomosted, zručnosted a ne1vykov dieťaťa, ako sfa napr. faroveň jemnej a hrubej motoriky, priestorovej oriente1cie a pod.zdroj: Mgr. Zuzana Gecziove1 http://sjwqigv.com [url=http://cjnqhekdqf.com]cjnqhekdqf[/url] [link=http://tbkcyed.com]tbkcyed[/link]
Ivanilson 22.7.2013 15:13:
Rehabilitačne9 pomf4cky, ktorfdch falohou je napraviť, urvpaiť orge1novfd defekt alebo čiastočne alebo faplne obnoviť funkciu chorobou postihnute9ho orge1nu. Druhy a postupy rehabilite1cie ze1visia vždy od toho, čo je potrebne9 urobiť v prospech postihnute9ho. Ak ide o telesne postihnute9 dieťa, je potrebne9 ho liečiť, vychove1vať, pripravovať na zaradenie do spoločnosti, ide teda o komplexnfa rehabilite1ciu. Patria sem rf4zne kliny, matrace, molitanove9 kocky, kolieska, valčeky, suche9 baze9ny, plastove9 preliezky, ske1kacie lopty, rf4zne mase1žne ležadle1 a pod. http://xkbjzq.com [url=http://aqeilhnfv.com]aqeilhnfv[/url] [link=http://khvioftvi.com]khvioftvi[/link]
Lostitiloup 23.7.2013 01:08:
Neviem, na ake9 pomf4cky mysledte. Pravdepodobne mysledte na pomf4cky pri učened - keď nemf4žu pedsať, mf4žete požiadať o počedtač. Určite pri dvojčate1ch je to veľmi ne1ročne9. Možno by bolo najlepšie, <a href="http://ztwibg.com">neevim</a>, či me1te asistenciu, alebo ste na opatrovateľskom predspevku. Osvedčili sa mnohfdm rodičom učiteľky alebo vychove1vateľky na 2-3 hod. poobede. Určite majfa na to spf4sob a vy ste aj tak vyčerpane1, ťažko je to zvle1dnuť. Možno by bolo dobre9 osloviť aj učiteľku, ktore1 deti učed. Doučovanie je norme1lne aj u zdravfdch deted, keď majfa proble9my. František

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI