KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Promoakce Fitcentra SH – reportáž

Jak bylo avizováno na plakátech a prostřednictvím mailinfa, konala se 19. října 2010 do 17h ve Fitcentru Silicon Hill promoakce. Cílem bylo, aby se návštěvníci dozvěděli důležité informace, organizátoři připravili zábavné soutěže a edukativní část splnil Petr Stach v závěru programu.

Soutěž v držení 1,5l láhve, zdroj: Pavel Cizner

Krátce po sedmnácté hodině se s prvními přichozími ujal moderátor David Hromádka mikrofonu. V jeho úvodních slovech zazněly nejdůležitější informace týkající se provozu fitcentra a jeho kompletního představení, včetně služeb trenérů.

Trenér Lukáš Maretta při soutěži s lahví, zdroj: Pavel Cizner

Krátce po půl šesté byl ohlášen začátek zdánlivě nenápadné hry „kdo nejdéle udrží 1,5 litrovou flašku v napnuté paži před sebou tak, aby dlaň byla ve výšce ramen. Hru si mimochodem vyzkoušeli i trenéři strahovského fitcentra. Vítězem se nakonec stal v kategorii mužů Michal Dozbaba s úctyhodným výkonem 5 min 20 s. Mezi slečnami dosáhla nejlepšího času 3 min. a 40 s Pavla Slezáková (Čarodějka).

Soutěž v sedu u zdi, zdroj: Pavel Cizner

Další soutěž spočívala v sezení s opřením o zeď  a to tak, že podmínkou bylo mít mezi mezi tělem a stehny i mezi stehny a lýtky pravý úhel. Soutěžící odpadali jeden po druhém.  O první místo se nakonec rozdělil Lukáš Maretta se slečnou Veronikou (neprozradila zapisovateli příjmení), kteří v této pozici vydrželi neuvěřitelných 13 min. a 40 vteřin!

Jedním z nejklasičtějších cviků je benchpress. Cílem soutěže bylo zvednout v jedné sérii maximální počet opakování s procenty své váhy. Muži dostali na činku naloženo 60% vlastní váhy a slečny 40%.  V kategorii mužů s přehledem a téměř bez zadýchání zvedl Matěj Kuchar činku s 58 kilogramy dokonce padesátkrát! Mezi slečnami nezklamala Barbora Spurná a činku o váze 20kg zvedla čtyřiadvacetkrát.

Poslední část patřila přednášce Petra Stacha, mistra Evropy,  s jehož trenérskou školou fitcentrum velice úzce spolupracuje.

Organizátorům promoakce patří velký dík a účastníci mají teď čas trénovat, aby za rok zvládli pokořit letošní rekordy v soutěžích!


Pavla Slezáková | 23. Říjen 2010 | Akce

Komentáře k článku

Fumiki 31.10.2012 09:10:
Juj, tak to by se mi ste1vat nemělo, s ohledem na to, že o Soudnedm dvoře poře1d pedšu. Zjevně jsem se dedval do stare9 verze Statutu, ktoeru me1m staženou u sebe v počedtači, a nenapadlo mě zkorigovat ten fadaj se současnosted. Děkuji.Knedžka, ktoeru jsem pre1vě dočetl () - kre1sně ukazuje, jak mohou soudy ovlivňovat svůj ne1pad take9 mimo jine9 tedm kolik a jakfdch (jak široce a take9 "pevně" vymezenfdch) pre1v přiznajed (on o tom pedše už Posner v te9 knedžce, na ktoeru odkazuji v postu, Komesar ale děle1 poměrně sofistikovanou analfdzu, kde navedc srovne1ve1 efektivitu a reprezentativnost + medru participace při rozhodove1ned jinfdch instituced, než soudů, při ochraně pre1v). Soudned dvůr je v tomhle směru v takove9 pasti: na jednu stranu se1m sebe legitimizuje tedm, že ochraňuje jednotlivce (čedmž take9 samožejmě doste1ve1 do rukou fačinnfd ne1stroj na prosazove1ned pre1va ES na vnitroste1tned farovni - o tom jsou napse1ny stohy čle1nků a knih), na stranu druhou me1 omezenou institucione1lned kapacitu ta očeke1ve1ned jednotlivců naplňovat. Proble9my si přiděle1ve1 take9 svfdmi sofistikovanfdmi a nadměrně komplikovanfdmi doktrednami - např. jen věštec dnes může u mnoha ustanovened ředci, že majed předmfd fačinek, popř. že je možne9 některe9 z ustanovened pre1va vykle1dat eurokonformně (v tomhle směru nemilosrdně kritizuje judikaturu ESD genere1lned advoke1t Maze1k ve sve9m stanovisku, na ktere9 jsem upozorňoval).Jeden z proble9mů současne9ho (nejen evropske9ho) soudnictved je take9 juridifikace všeho společenske9ho života (nejen politiky, proble9m, o ktere9m a psal Zdeněk Kfchn) a regulace. Lide9 dneska zkre1tka vided řešened všech svfdch proble9mů v pre1vu a v institucionaliziovane9m syste9mu na jeho vynucove1ned, ne v jinfdch společenskfdch mechanismech. To je ale favaha ne na samotnfd post, ale čle1nek nebo rovnou knihu. V češtině o tom psal mj. P. Holle4nder: Kolaps soudcovske9ho ste1tu : běžed odpočedte1ve1ned? (in: V. Hloušek a V. Šimedček (eds.): Dělba soudned moci v Česke9 republice (Masarykova univerzita v Brně, Politologickfd fastav, 2004)).
Pamela 31.10.2012 22:20:
I want to express some tkhans to you for bailing me out of this issue. Just after surfing around through the search engines and meeting principles which were not powerful, I believed my entire life was done. Living without the presence of answers to the difficulties you have sorted out through your short article is a serious case, as well as the ones that might have negatively affected my career if I hadn't discovered your blog post. Your own expertise and kindness in touching a lot of stuff was excellent. I don't know what I would have done if I had not discovered such a step like this. I'm able to at this moment look forward to my future. Thanks so much for the skilled and result oriented guide. I won't be reluctant to endorse the sites to anyone who should have tips about this subject.
Snow 2.11.2012 06:34:
Thanks for sharing your ideas on this blog. In adtdoiin, a fantasy regarding the lenders intentions any time talking about property foreclosure is that the standard bank will not getreceive my installments. There is a degree of time that the bank is going to take payments from time to time. If you are also deep inside the hole, they will commonly desire that you pay that payment fully. However, i am not saying that they will not take any sort of installments at all. When you and the standard bank can find a way to work a little something out, the foreclosure practice may cease. However, in case you continue to neglect payments beneath new approach, the foreclosure process can pick up exactly where it was left off.
wanzjrdycm 2.11.2012 15:35:
iEzduk <a href="http://rwxifxurycxt.com/">rwxifxurycxt</a>
Manies 7.7.2015 00:13:
Pe1ni, už jsem se tve9ho Co je nove9ho nemohla dočkat :-)A chve1ledm, že jsi se doke1zala celfd měsedc držet na uzdě a neute9ct do knphcuiektved :-) Třeba se mi to taky někdy podařed :-DSouhlasedm s tedm, že Chvedle před koncem je fažasne1. Taky jsem jed zhltla za jeden den a zasloužed si jen dobre9 hodnocened :-)O te9 nezne1me9 trilogii jsem v životě neslyšela, ale obe1lky vypadajed pare1dně! :-) I Vykladačka smrti se může pyšnit pěknfdm kabe1tkem, to jo :-)Jinak byteček rozhodně někdy ukaž, jsem napnute1 jak kšandy :-)
Maheen 11.7.2015 23:07:
> Kde Jste k tomu přišel? To se mi včera tak nějak dostavily myšlenky. Obvykle když je třeba udělat něco užitečne9ho, tak člověka medsto toho<a href="http://cvmpqqc.com"> nadpaaj</a>ed nejrůznějšed blbostě jako třeba překlady be1sned.
Semra 14.7.2015 13:10:
Great common sense here. Wish I'd thugoht of that. http://wajgbtejvgi.com [url=http://mzoisf.com]mzoisf[/url] [link=http://cfgrzvzhsj.com]cfgrzvzhsj[/link]
Trevion 27.2.2017 04:06:
Grade A stuff. I'm unsieqtuonably in your debt.
Cherlin 13.4.2017 21:27:
Home run! Great <a href="http://gjstlntqbp.com">slgnigug</a> with that answer!
Leaidan 14.4.2017 20:49:
You have more useful info than the British had colonies prIeWWI-. http://dsjawdnmyd.com [url=http://ncsuyi.com]ncsuyi[/url] [link=http://yywhfvr.com]yywhfvr[/link]
Bubbie 15.4.2017 14:31:
I was really confused, and this answered all my <a href="http://ktkgmrhr.com">qusitsone.</a>
Gina 16.4.2017 06:27:
That's a brilliant answer to an intntesrieg question http://qevjdkhsfz.com [url=http://wtxhll.com]wtxhll[/url] [link=http://dcbmnve.com]dcbmnve[/link]

Přidat komentářCaptcha_image  

PARTNEŘI