Články - Silicon Hill

Doplňovací Volby do představenstva klubu

Martin Slávik | 7. Duben 2023 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem volby na na pozici v představenstvu a to:

po oznámení rezignace (doplňovací volby)
• zástupce bloku 8

Na pozici připadá 1 mandát s funkčním obdobím od 28. 4. 2023 do 31. 12. 2024.


Harmonogram voleb
07. 4.9. 4. 2023 Vyhlášení
10. 4.12. 4. 2023 Přihlašování kandidátů
13. 4.14. 4. 2023 Volební kampaň (23. 11. Diskuze s kandidáty)
15. 4.17. 4. 2023 Elektronické hlasování
18. 4.20. 4. 2023 Urnové hlasování
21. 4.27. 4. 2023 Doba vyhlášení výsledků
22. 4. 2023 Ohlášení předběžných výsledků
        24. 4. 2023 Uzávěrka podávání stížností 
        27. 4. 2023 Vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupce bloku nalezneš ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhej obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf

Copyright © 1996-2024 Silicon Hill. Všechna práva vyhrazena.