Články - Silicon Hill

Vyhlášení doplňovacích voleb na pozici Zástupce B11&12

Vladislav Šulc | 8. Únor 2022 | Klub - Buď první, kdo vloží komentář
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby na neobsazenou pozici v představenstvu a to: 

• zástupce bloku 11 a 12 -- mandát od 1.3.2022 do 31.12.2023 

Harmonogram voleb 

9. 2. 2022  -- vyhlášení voleb

12. 2. 2022 - 14. 2. 2022 --  přihlašování kandidátů

15. 2. 2022 - 16. 2. 2022 -- volební kampaň

17. 2. 2022 - 19. 2. 2022 -- elektronické hlasování

20. 2. 2022 - 22. 2. 2022 -- urnové hlasování

23. 2. 2022 -   1. 3. 2022 -- vyhlášení výsledků

 

23. 2. 2022 -- vyhlášení předběžných výsledků

25. 2. 2022 -- uzávěrka podávání stížností na průběh

1. 3. 2022 -- vyhlášení konečných výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupců bloků a celoklubových zástupců naleznete ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhejte obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf

Copyright © 1996-2024 Silicon Hill. Všechna práva vyhrazena.