Vyhlášení doplňovacích voleb - Silicon HillPředseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby na tyto pozici:


Na pozici připadá 1 mandát s funkčním obdobím od 2. 3. 2024 do 31. 12. 2025. 


Harmonogram voleb 
• 15. 1. – 19. 1. 2024 – vyhlášení voleb
• 20. 1. – 29. 1. 2024 – přihlašování kandidátů
• 30. 1. – 8. 2. 2024 – volební kampaň
• 9. 2. – 18. 2. 2024 – elektronické hlasování
• 19. 2. – 21. 2. 2024 – urnové hlasování
• 22. 2. – 2. 3. 2024 – vyhlášení výsledků


Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu, který klubu dává směr a rozhoduje o nakládánı́ s finančními prostředky. Členstvı́ v představenstvu je tedy nadmíru záslužné ale nelze brát na lehkou váhu. Podrobnějšı́ popis činnosti zástupce bloku nalezneš ve stanovách (viz odkaz níže) či na wiki, popřípadě se neváhej obrátit na stávajı́cı́ členy představenstva.

Detaily k průběhu voleb včetně dalších informací naleznete na webu
https://volby.sh.cvut.cz/

[1] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf

[2] -
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20201103-Priloha-1-Volebni_rad_klubu_Silicon_Hill.pdf

Michal Kochman | 15. Leden 2024 | Klub

Komentáře k článku

K tomuto článku nebyl vložen žádný komentář, buď první!

Přidat komentářCaptcha_image  

Copyright © 1996-2024 Silicon Hill. Všechna práva vyhrazena.