ČLÁNKY / FOTKY / AKCE
Teambulding SHOW
Sraz pomocníků ze SHOW, na kterém se akce zhodnotí.
30.4.2025
SHOW 2025
23.4.2025
Teambulding SHOW
Sraz pomocníků na SHOW, na kterém se všichni dozví co přesně budou dělat a jak bude akce probíhat.
16.4.2025
Předseda klubu, Martin Slávik, plánuje v průběhu léta rezignovat, s úmyslem během klidnějšího prázdninového období předat...
8.5.2024 | Celý článek
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby...
15.1.2024 | Celý článek
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem řádné volby...
16.11.2023 | Celý článek

KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

Změna ve výši členského příspěvku HUDEBNY

26. Květen 2024

Po dlouhém zvažování a diskuzích přistoupilo vedení klubu, ve shodě s aktivními členy projektu Hudebny, k zvýšení členského příspěvku pro členství "Hudebny" na 1000 Kč/semestr. 

Cílem zvednutí příspěvků je najít v příštím rozpočtu klubu finance pro obnovu a vylepšení současného vybavení Hudeben, které nemilosrdně zastarává a přes veškerou snahu správců není možné předpokládat, že bude sloužit nekonečně. 
V brzké době se tak budete moci těšit na nové a modernější vybavení, a to jak na třech hudebnách, tak na skladě projektu, ze kterého je možné si vybavení po předchozí domluvě  členy projektu vypůjčit (viz body 18 a 19 pravidel projektu). 

Dosavadní výše příspěvku byla 500 Kč za jeden semestr. Hodnotu členského příspěvku bychom pro vás rádi drželi co nejnižší i nadále, nicméně musí být možné projekt řádně financovat. Při průzkumu možností využít komerční zkušebny snadno zjistíme že i nová cena plní základní předpoklad: poskytnout našim členům nebývale dostupné možnosti seberealizace. K předchozí úpravě výše členského příspěvku Hudebny došlo před více jak 10 lety (2012), kdy byly ceny na trhu oproti dnešku výrazně odlišné.

Změny byly schváleny představenstvem klubu dne 15.5.2024 a Shromážděním klubů 21.5.2024, v platnost vstupují od nového platebního období, t.j. od 1.7.2024

 Příspěvky za první pololetí zaplacené do 30. 6. 2024 (v hodnotě 500 Kč) zůstávají platné do 30. 9. 2024, v souladu s IP Členství v klubu Silicon Hill.


PARTNEŘI