ČLÁNKY / FOTKY / AKCE
Den otevřených dveří AVC.SH

Zajímáš se o natáčení, zvučení, svícení nebo živé přenosy? Chceš se o tom něco dozvědět? Přijď se podívat na interaktivní ukázky naší práce a něco nového se naučit!

Událost na FB

25.10.2021
Infoschůzka bloku 7
Na infoschůzce poznáš svoje nové sousedy, zjistíš co se na Strahově děje a jak trávit čas jinak než jen učením.
14.10.2021
Infoschůzka bloku 4
Na infoschůzce poznáš svoje nové sousedy, zjistíš co se na Strahově děje a jak trávit čas jinak než jen učením.
13.10.2021
Thumb_21-10-01_20-59-37
3.10.2021
V minulém týdnu byla na schůzích Představenstva klubu Silicon Hill řešena otázka členských příspěvků za 2....
14.2.2021 | Celý článek
Předseda klubu Silicon Hill vyhlašuje v souladu se Stanovami klubu a jeho Volebním řádem doplňovací volby...
14.1.2021 | Celý článek
Silicon Hill je organizace o více než 4 000 členech. Organizace, která zastřešuje velmi rozmanité aktivity...
17.12.2020 | Celý článek

KANCELÁŘ

Email:kancelar@siliconhill.cz
Telefon:+420 724 782 500

Koleje Strahov, blok 1,
1. patro, kancelář SU,
č. dveří 40 (na konci chodby vpravo) Google-map

EPC 2020

EPC na Strahově

Co je to EPC?

Projekt EPC má za cíl snížit energetickou náročnost na budovách ČVUT. Je realizován firmou ENESA.

Na Strahově se jedná primárně o:
  • výměnu kotlů
  • výměnu osvětlení v budovách (tedy i na pokojích)
  • výměnu radiátorových hlavic
  • úsporným opatřením na vodních zdrojích (sprchy, kuchyňky, toalety)

Harmonogram prací

Rekonstrukce kotelen

Z důvodu rekonstrukce kotelen v areálu strahovských kolejí dojde na blocích k postupné odstávce teplé užitkové vody. Realizace rekonstrukce je rozdělena na 2 fáze.
Ubytovaní mají možnost v době odstávky využít teplé vody na předem stanoveném bloku (viz tabulka níže). SÚZ prosí o dodržení níže uvedeného rozpisu.

Po dobu odstávky teplé vody bude dotčeným ubytovaným přiznána kompenzace ve výši 5,- Kč na den. 

1. fáze - 26. 6. - 30. 7. 2020

Dotčené bloky: 2-4, 11 a 12
Kam pro teplou vodu?

Blok 2   -> Blok 5, 1. patro
Blok 3   -> Blok 6, 1. patro
Blok 4   -> Blok 7, 1. patro
Blok 11 -> Blok 10, 1. patro
Blok 12 -> Blok 9, 1. patro 

Plánované obnovení dodávky teplé vody
Bloky 2 a 4
 – 30. 7. večer
Blok 3 – 29. 7. poledne
Bloky 11 a 12 
– 28. 7. poledne

2. fáze - 30. 7. - 7. 9. 2020

Dotčené bloky: 5-10
Kam pro teplou vodu?

Blok 5   -> Blok 2, 1. patro
Blok 6   -> Blok 3, 1. patro
Blok 7   -> Blok 4, 1. patro
Blok 8   -> Blok 4 a Blok 11, 2. patro
Blok 9   -> Blok 11, 1. a 2. patro, Blok 12, přízemí
Blok 10 -> Blok 11, 1. a 2. patro, Blok 12, 1. patro

Výměna osvětlení a termoregulačních hlavic na pokojích

Na všech blocích jsou práce dokončeny.

Formulář na hlášení připomínek

Vzhledem k tomu, že se SÚZ projekt řešíme centralizovanou formou, budeme rádi, když od členů klubu a obyvatel Strahova dostaneme informace, kde jsou s relizovanými opatřeními problémy.

Prosíme, do formuláře nevyplňujte závady typu "ucpaná toaleta". K tomuto účelu slouží systém hlášení závad SÚZ (https://www.suz.cvut.cz/zavady).

Formulář na hlášení připomínek naleznete na adrese https://forms.gle/gvXSEn7fzysPqbaH7.

FAQ

Budu se moct v době, kdy na mém bloku nepoteče teplá voda, odstěhovat na jiný blok?

Ano, je možné se na dobu odstávky teplé vody přestěhovat na jinou kolej nebo blok. V tomto případě kontaktuj paní hospodářku dané koleje a přestěhování ti bude s ohledem na volná místa umožněno. 

Kdy mi bude proplacena kompenzace za to, že neteče teplá voda?

Kompenzace bude účtována zpětně. Na přelomu následujícího měsíce ti bude do hlavního konta v systému ISKAM připsána kompenzační částka.

Kdy bude projekt probíhat na mém bloku?

Viz harmonogram prací. Konkrétní termíny realizace jednotlivých pater na blocích budou postupně zveřejněny.

Je potřeba pokoj na projekt nějak připravit?

Na pokoji se změní osvětlení a hlavice u topení. Je tedy vhodné na pokoji zajistit přístup k těmto místům. Pokud si sami v pokoji nezakrzjete své věci fólií, před prací vám budou zakryty a po dokončení prací po sobě dělníci uklidí.

Jaký typ osvětlení mi bude instaloaný na pokoj?

V pokojích budou nahrazeny světelné zdroje a svítidla novými LED svítidly (45W). V každém pokoji tak budou 2 svítidla, jedno svítidlo v přední části pokoje a druhé v zadní části. Barva světla bude teplá.

Jak ovlivní nové hlavice teplotu v pokojích?

Nově instalované termostatické hlavice na topeních budou mít seshora omezený rozsah teploty a budou udržovat teplotu v pokojéch maximálně mezi 22-23°C. Jedná se o hlavice typu Danfoss RA-N.

PARTNEŘI