Kdo jsme - Silicon Hill

Silicon Hill je největším klubem Studentské unie ČVUT. Sídlíme na kolejích Strahov, na kterých jsou ubytováni studenti vysokých škol, převážně ČVUT, ale také UK, ČZU a dalších. Většina obyvatel Strahova jsou našimi členy a mnoho z nich jsou aktivní, ti se ve volném čase věnují například správě místní počítačové sítě (kterou zde sami vybudovali), podílí se na realizaci zajímavých projektů, přednášek a nebo zastupují ubytované před SÚZ ČVUT (Správa účelových zařízení ČVUT). Na Strahově máme mnoho možností, jak se rozvíjet, vyzkoušet si něco nového a zažít spoustu zábavy. Tak s námi pojď taky něco podniknout!

Historie

Počátky organizované studentské činnosti sahají až do roku 1993, kdy došlo k propojení počítačů několika ubytovaných studentů na bloku 8 a napojení na server patřící jednomu z nich. Cílem bylo hraní hry Doom po síti. Postupem času se připojovalo stále více lidí a síť se rozrůstala. Nezávisle na jejím vývoji byla v areálu kolejí vytvořena síť pro zaměstnance SÚZ ČVUT. Ta byla připojena k síti ČVUT a po několika jednáních došlo k realizaci tohoto připojení i pro síť studentskou. Na dalších blocích vznikaly podobné sítě a postupně byly propojovány. Páteřní síť byla založena na 10Mb UTP kabeláži a do sítě ČVUT připojena 2Mb mikrovlnným pojítkem. V roce 1997 byla linka mezi kolejemi a univerzitou posílena na 10Mb a o rok později došlo k přestavění strahovské páteře na 100Mb optiku.

Spolu se stále se zlepšujícím síťovým zázemím postupně přibývalo připojených bloků. Nejprve, v roce 1995, byly připojeny bloky 2, 3, 4 a 9. Ostatní bloky následovaly a v roce 1999 byl (s výjimkou bloku 12) pokryt celý strahovský areál. Od roku 2001 je pokrytá i část bloku 12 obývaná studenty ČVUT. Správa této části spadá pod blok 11.

V roce 1998 se klub Silicon Hill stal součástí Studentské unie ČVUT, čímž získal větší možnosti při spolupráci se školou i ostatními kluby. Se vzrůstajícím počtem členů klubu vznikla potřeba jejich evidence. Již v počátcích sítě vznikla jednoduchá aplikace v programu PC Fand, která dostala název DUSPS a i přes své nedostatky vydržela až do dubna roku 2001, kdy byla studenty vytvořena nová verze založená na SQL databázi a zabezpečeném webovém rozhraní.

Koaxové rozvody kralovaly strahovským pokojům do roku 2002. Tehdy se rozhodlo o celkové rekonstrukci sítě, která začala pokládkou optických kabelů na místo páteře a během roku 2003 proběhla na všech blocích výměna koaxu za strukturovanou kabeláž. Realizaci záměru prováděli dobrovolníci z klubu pod dohledem odborné firmy.

Na jaře 2005 došlo ke spojení klubu Silicon Hill, který do té doby byl klubem pouze síťovým, se Studentskou Samosprávou Strahova, která se starala o kolejní záležitosti ubytovaných studentů. Spojení umožnilo posílení vlivu klubu a lepší propojení jednotlivých složek. Dále bylo během prázdnin otevřeno na bloku 2 fitcentrum.

V roce 2006 se v klubu stalo hodně přelomových věcí, tak zde vybereme alespoň ty nejdůležitější. Klub Silicon Hill se rozrostl o nových 200 členů z Hlávkovy koleje, která se k nám připojila. Byla založena SiHi s.r.o., která začala provozovat studentskou restauraci Rychta pod blokem 8 a dále jsme navázali spolupráci s firmami Microsoft, HP a Intel.

V roce 2007 získal klub Silicon Hill budovu bývalé prádelny u hradeb za blokem 7, ve které po rozsáhlé rekonstrukci vzniklo školicí centrum s přednáškovým sálem a učebnami. Tím jsme získali prostory pro vznik Autodesk academie a Microsoft IT Academy.

Během roku 2008 vznikl serverhousing na bloku 4, do kterého se přesunuly některé stroje z centrální serverovny na bloku 8 a vzniklo místo pro další servery. Dále klub Silicon Hill oslavil 10 let od svého vzniku a na přelomu roku 2008 a 2009 bylo zrychleno připojení Strahova do internetu z 1Gbit/s na neuvěřitelných 10Gbit/s.

Copyright © 1996-2024 Silicon Hill. Všechna práva vyhrazena.