Články - Silicon Hill

Situace v klubu SH

Pavla Slezáková | 2. Srpen 2010 | Ostatní - Buď první, kdo vloží komentář

Ačkoli je klub Silicon Hill organizace stojící na studentských základech, je nutné, aby fungovala podle pravidel. Jedním z nich je včasné odevzdávání účetnictví. Navzdory tomu, že vedení klubu bylo upomínáno účetním, tak přístup vedení byl dost laxní, nezasáhla ani Dozorčí rada klubu Silicon Hill. Zjistilo se, že sekretářka neplnila řádně své povinnosti a místopředseda Jakub Andr (vedoucí kanceláře) ani předseda klubu Jiří Dostál ji důsledně nekontrolovali. Kvůli selhání kontrolních mechanismů, nedůsledné kontrole všech přístupů do pokladny a vůbec nedodržování základních pravidel při práci s účetními doklady vznikly nesrovnalosti a nepořádek, byly ztraceny některé účetní doklady za nákupy předsedy Jiřího Dostála v hodnotě asi dvouset tisíc korun. Se sekretářkou byl ukončen pracovní poměr dohodou. Začátkem května se po řádných volbách změnil předseda klubu.. Od 1.8. 2010 nastoupila již nová sekretářka, paní Budská.

Protože účetnictví nebylo odevzdáno ve správné formě ani v polovině května, rozhodl se prezident SU ČVUT, Zdeněk Horák, pozastavit činnost klubu SH. To v důsledku znamená nechat pouze základní životní funkce a stopnout ekonomickou činnost klubu SH. Funkci představenstva přejímá této situaci podle stanov centrála SU a funkci předsedy SH prezident SU.

Podklady pro účetnitnictví za rok 2009 byly odevzdány a v současné době se pracuje na dokončení inventarizace veškerého majetku klubu. Centrála SU má snahu podobným problémům do budoucna předejít a chce nastavit pravidla fungování tak, aby se situace již neopakovala. Ačkoliv vedení klubu v čele s novým předsedou chápalo vážnost situace a tendenčně směřovalo k preventivním opatřením, tak centrála SU se bez diskuze s vedením SH rozhodla pro velice nestandardní řešení.
Mimojiné i z nedostatku času si prezident SU na pomoc vzal Šóna (Jan Fleišmann) a johnny5 (Jan Recina). Ti společně s Ninou Vejsadovou provádějí v těchto dnech jakousi formu auditu, kdy jsou kontrolovány veškeré finanční transakce klubu, systém financí, učetnictví klubu, evidence atp. Působení tohoto náhradního vedení, tzv. „krizových managerů“, se předpokládá v řádů týdnů, během kterých se řádně zvolené vedení bude na fungování klubu podílet a bude i nápomocné k hladkému průběhu veškerých kontrol s tím, že nová pravidla budou vycházet z diskuze mezi vedením zvoleným a dočasným. Cílem veškerých kroků je obnovení normálního chodu klubu s vylepšenými postupy a mechanismy.

Z kontroly, kterou dočasné vedení provádí byly zjištěny tyto skutečností:
- chybějící příjmové a výdajové doklady v pokladně SH r. 2009 a 1. pol. 2010
- nesrovnalosti ve výběrech z bankomatu kartou J. Dostála
- nezaevidované, ztracené smlouvy a doklady
- chybně vystavené faktury
- chybějící částka ze solaria (projekt fitcentrum) ve výši 16 872 Kč za období 2008-2009-2010
- nové grill centrum na SH nefunguje podle nastolených pravidel a objevily se stížnosti na rušení nočního klidu
- chyby v evidenci propůjčeného majetku (mobilní telefony, klíče)

V důsledku výše uvedených zjištění rozhodli krizoví manageři o:
- dobropisování špatných faktur a dodání kupních smluv
- pozastavení projektu fitcentrum (vyjma velké posilovny)
- snížení tarifu některých klubových telefonních čísel
- dohoda o narovnání dluhu ze solárka ve výši 12 972 Kč z r.2009
- revize autorizačních práv a změna přístupu do některých místností klubu SH jednotlivých aktivních lidí
- vznik směrnice na oběh účetních dokladů v kanceláři a jejich evidování pomocí referenčních čísel

Jednou z brzd pro odevzdání podkladů pro zpracování účetnictví za rok 2009 a první kvartál roku 2010 byla také kauza chybějících účtenek od Jiřího Dostála, minulého předsedy klubu SH. Situace popsaná v úvodu vedla k tomu, že se nepodařilo najít některé učetní doklady a doposud nevíme, co se stalo s částí peněz vybraných Jiřím Dostálem. Centrála SU chtěla nechat Jiřího Dostála chybějící peníze zaplatit. Ten dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem odmítl podepsat , proto celá záležitost byla předána do rukou právníka SU. Jak celá záležitost dopadne, ukáže až čas. Jiří Dostál má momentálně pozastavené své členství v klubu SH.

Pokud vás popsaná situace zaujala a chcete vědět více, přihlašte se do emailové
konference klub@lists.sh.cvut.cz.
Diskutuje se zde o klíčových záležitostech klubu, členové se zde mohou ptát na věci, které je zajímají. Další a podrobnější informace o situaci se objeví právě v této mailové konferenci.

Vedení klubu hospodaří s vašimi penězi, zajímejte se o to, jakým způsobem!


Copyright © 1996-2024 Silicon Hill. Všechna práva vyhrazena.