Kontakt - Silicon Hill

Kancelář klubu Silicon Hill

Koleje Strahov, blok 1, 1. patro, kancelář SU,
číslo dveří 40 (na konci chodby vpravo)
Mail: kancelar@siliconhill.cz
Telefon: +420 724 782 500


Otvírací doba

Pondělí 10:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Úterý 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Středa 08:00 - 13:30 14:00 - 19:00
Čtvrtek 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Pátek --- ---

Chcete-li mít jistotu, ověřte si telefonicky,
zda je kancelář otevřena, případně na Wiki.

Veškerá jednání nejpozději 1/2 hodiny 
před koncem otvrací doby.

Více o kanceláři na Wiki.

   

Doručovací adresa

Studentská unie ČVUT, klub Silicon Hill
Vaníčkova 7
169 00 Praha 6

Fakturační údaje

Studentská unie ČVUT, klub Silicon Hill
Zikova 4
166 36 Praha 6

IČ: 67981224
DIČ: CZ67981224
Bankovní účet: 99914020 / 2010 (Fio banka)

Vedení klubu

Předseda klubu Silicon Hill
Václav Pužman
v.puzman@sh.cvut.cz
725 731 218
    Místopředseda klubu Silicon Hill
Jakub Rubáš
j.rubas@sh.cvut.cz
725 731 220

Představenstvo

Představenstvo je nejvyšším orgánem SH. Hlavním úkolem představenstva je rozhodovat o klíčových záležitostech, stanovovat strategii rozvoje SH a kontrolovat plnění svých rozhodnutí.
predstavenstvo@siliconhill.cz

Zástupci bloků

Jiří Hanuš
Studentský zástupce bloku 2
admin2@siliconhill.cz

Martin Šubrt
Studentský zástupce bloku 3
admin3@siliconhill.cz

Radim Knížek
Studentský zástupce bloku 4
admin4@siliconhill.cz

Martin Sklenár
Studentský zástupce bloku 5
admin5@siliconhill.cz

Marko Šídlovský
Studentský zástupce bloku 6
admin6@siliconhill.cz

Nikol Jaterková
Studentský zástupce bloku 7
admin7@siliconhill.cz

David Molin
Studentský zástupce bloku 8
admin8@siliconhill.cz

Tomáš Severa
Studentský zástupce bloku 9
zastupce9@sh.cvut.cz

Jakub Rubáš
Studentský zástupce bloku 10
admin10@siliconhill.cz

Vladimír Kincl
Studentský zástupce bloku 11
admin11@siliconhill.cz

Celokluboví zástupci

Václav Novák
vaclav.novak@siliconhill.cz

Vojtěch Suk
vojtech.suk@siliconhill.cz

Marie Böhmová
marie.bohmova@siliconhill.cz

Michal Kothera
michal.kothera@siliconhill.cz

   

Centrála

Pro správu jednotlivých oblastí činnosti klubu jsou jmenováni příslušní manažeři. Tým manažerů patří mezi výkonnou část vedení klubu a je odpovědný předsedovi klubu. 
centrala@siliconhill.cz

Kristýna Jeziorská
Kolejní manažerka, 725 731 228
k.jeziorska@sh.cvut.cz

Michal Kothera
Správce sítě
m.kothera@sh.cvut.cz, 725 731 221

Ján Chudý
PR manažer
jan.chudy@sh.cvut.cz,  724 782 520

Václav Pužman
Technický manažer
v.puzman@sh.cvut.cz, 725 731 218

Jakub Šejna
Manažer pro sport
j.sejna@sh.cvut.cz, 725 731 229

David Zollpriester
Provozní technik
d.zollpriester@sh.cvut.cz, 725 731 219

Jana Srogončíková
Manažerka pro vzdělávání
j.srogoncikova@sh.cvut.cz

Alena Harantová
Projektová manažerka
a.harantova@sh.cvut.cz, 725 731 222

Copyright © 1996-2017 Silicon Hill. Všechna práva vyhrazena.